• Przedmiot: Polimerowe Materiały Konstrukcyjne - WYKŁAD / LABORATORIUM
  • Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia)
  • Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych
  • Rok akademicki: 2021/2022
  • Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. inż. Janusz Datta - E-MAIL: janusz.datta@pg.edu.pl 

Prowadzący zajęcia: dr inż. Marcin Włoch

Katedra Technologii Polimerów, Chemia C, p. 204

E-MAIL: marcin.wloch@pg.edu.pl

Rok akademicki: 2021/2022

Termin zajęć: PONIEDZIAŁEK 8:30-10:00, 

Kurs pt. "Projekt zespołowy" dla kierunku Inżynieria Materiałowego II st.  dedykowany dla specjalizacji: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Laboratorium Polimery Przewodzące, grupa I, grupa II, 15h

semestr letni 2020/2021

 prowadzący:

dr inż. Mariusz Szkoda,

mgr inż. Mariusz Wtulich - Doktorant

Wykład15h

Przedmiot: Polimery Przewodzące dla kierunku Inżynieria materiałowa, II st, III semestr.

Kurs ukierunkowany na zagadnienia praktyczne związane z użytkowaniem materiałów polimerowych. Omawiane zagadnienia : Degradacja materiałów polimerowych. Analiza wad materiałów polimerowych. Modyfikacja właściwosci tworzyw sztucznych przy pomocy środków pomocniczych. Struktura warstwy wierzchniej polimerów i  metody modyfikowania warstwy wierzchniej. Trybologia polimerów

Inżynieria materiałów polimerowych.

Seminarium dyplomowe - szkolenia i prezentacje studentów