Kurs pt. "Projekt zespołowy" dla kierunku Inżynieria Materiałowego II st.  dedykowany dla specjalizacji: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Laboratorium Polimery Przewodzące, grupa I, grupa II, 15h

semestr letni 2020/2021

 prowadzący:

dr inż. Mariusz Szkoda,

mgr inż. Mariusz Wtulich - Doktorant

Wykład15h

Przedmiot: Polimery Przewodzące dla kierunku Inżynieria materiałowa, II st, III semestr.

Kierunek: Inżynieria Materiałowa (studia II stopnia, semestr 1)

Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Maciej Sienkiewicz

Prowadzący: dr inż. Maciej Sienkiewicz

                     dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka

                     dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi grupami polimerowych substancji powłokotwórczych, sposobami ich wytwarzania oraz ich właściwościami. W ramach kursu zaprezentowane zostaną procesy aplikacji i schnięcia polimerowych wyrobów lakierowych. Omówione zostaną rodzaje i rola dodatków stosowanych w produkcji polimerowych wyrobów lakierowych, a także charakterystyka podstawowych metod badań ciekłych wyrobów lakierowych oraz powłok polimerowych.

Kurs ukierunkowany na zagadnienia praktyczne związane z użytkowaniem materiałów polimerowych. Omawiane zagadnienia : Degradacja materiałów polimerowych. Analiza wad materiałów polimerowych. Modyfikacja właściwosci tworzyw sztucznych przy pomocy środków pomocniczych. Struktura warstwy wierzchniej polimerów i  metody modyfikowania warstwy wierzchniej. Trybologia polimerów

Inżynieria materiałów polimerowych.

Seminarium dyplomowe - szkolenia i prezentacje studentów