Kurs ukierunkowany na zagadnienia praktyczne związane z użytkowaniem materiałów polimerowych. Omawiane zagadnienia : Degradacja materiałów polimerowych. Analiza wad materiałów polimerowych. Modyfikacja właściwosci tworzyw sztucznych przy pomocy środków pomocniczych. Struktura warstwy wierzchniej polimerów i  metody modyfikowania warstwy wierzchniej. Trybologia polimerów

Kurs realizowaney jest w formie  wykładów oraz seminariów. Zakres kursu obejmuje omówienie powstawania struktur uporządkowanych w polimerach krystalicznych,  mieszaninach polimerowych amorficznych, amorficzno- krystalicznych i krystalicznych, ich wpływu na przetwórtwo, właściwosci fizyko-mechaniczne i właściwości użytkowe.  Obejmuje także wiedzę z zakresu badania specyficznych dla polimerów mikro i nano struktur z uwzdględnieniem mikroskopii optycznej, elektronowej i sił atomowych

Inżynieria materiałów polimerowych.

Seminarium dyplomowe - szkolenia i prezentacje studentów