Celem przedmiotu jest przedstawienie różnych aspektów i informacji dotyczących odpadów, takich jak polityka gospodarki odpadami, rodzaje odpadów, ich zbiórka, segregacja i metody utylizacji. Kurs na platformie wykorzystany zostanie do prowadzenia zajęć wykładowych oraz seminarium.

Lecture on Environmental Biology