Chemia dla Fizyka Techniczna

Kurs dla semestru pierwszego studiów II stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa specjalność Inżynieria materiałów polimerowych Kurs dotyczy materiałów polimerowych o szczególnych właściwościach do zastosowań np. w elektronice i w medycynie.

Kurs z zakresu nauk humanistycznych przedstawiający podstawową wiedzę odnoszącą się do badań przeszłości człowieka za pomocą metodologii właściwej archeologii. Na kursie studenci poznają na podstawie wybranych przykładów specyfikę studiów dotyczących poszczególnych okresów od czasów kształtowania się człowieka po współczesność. Tematyka odnosi się do przykładów z terenów Polski i Świata. 

Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Chemia I stopnia.

Kurs zawiera materiały do wykładu oraz seminarium z przedmiotu chemia fizyczna dla studentów kierunku Chemia (studia I stopnia) semestru IV (semestr letni) realizowanego w roku akademickim 2020/21.