Chemia dla Fizyka Techniczna

Kurs z zakresu nauk humanistycznych przedstawiający podstawową wiedzę odnoszącą się do badań przeszłości człowieka za pomocą metodologii właściwej archeologii. Na kursie studenci poznają na podstawie wybranych przykładów specyfikę studiów dotyczących poszczególnych okresów od czasów kształtowania się człowieka po współczesność. Tematyka odnosi się do przykładów z terenów Polski i Świata.