Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z metodami umożliwiającymi badania materiałów, przedstawienie możliwości i ograniczenia danych technik badawczych.  Przedstawienie w jaki sposób należy dokonywać interpretacji danych pomiarowych. Zajęcia mają na celu nauczenie obsługi mikroskopu elektronowego SEM, mikroskopu sił atomowych, spektroskopu Ramana, spektroskopu fotoelektronów oraz jak wykonać pomiary elektrochemiczne.

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z chemią i technologią polimerów, badaniami właściwości polimerów, zastosowaniem polimerów jako materiałów konstrukcyjnych w budownictwie, recyklingiem odpadów polimerowych z budownictwa.

Prowadzący: dr hab. inż. Lidia Jasińska-Walc

                   dr inż. Maciej Sienkiewicz