Kurs obejmuje 15 godz. Wykładów (18-22.01. 2021)z zagadnień związanych z omówieniem różnych polimerów biodegradowalnych, ich syntezą i postąpami w otrzymywaniu, analizie, zastosowaniu.

Recent advances in transcription regulation