Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami programistycznymi na bazie Visual Basic for Applications. Przygotowanie go do wykorzystania technik komputerowych w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich i w badaniach naukowych

Wykład: Klasyfikacja materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne. Ceramika budowlana. Mineralne spoiwa budowlane. Zaczyny i zaprawy budowlane. Wyroby z zaczynów i zapraw budowlanych. Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny. Betony lekkie. Drewno i materiały drewnopochodne. Szkło budowlane. Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich. Metale i wyroby z metali. Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne. Szkło budowlane. Zaprawy budowlane. Wytwarzanie i charakterystyka mieszanek betonowych (klasy betonu, cechy, skład mieszanek betonowych, sposoby mieszania).

Zarządzanie, Zarządzanie jakością, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Kurs łączony z chemii ogólnej  dla inżynierii Materiałowej i Chemii Budowlanej inż.    

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych. Nauka referowania. nauka rozwiązywania problemów analizy środowiskowej.

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych

Konsultacje dla studentów pierwszego roku na kierunku Chemia Budowlana z opiekunem roku.

 

ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 5)

Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana