Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości regulacji. Rodzaje regulacji. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności.

Celem przedmiotu jest poznanie praw fizycznych rządzących procesami chemicznymi oraz gruntowne zrozumienie podstaw termodynamiki w zakresie pozwalającym na swobodne zastosowanie jej aparatu pojęciowego w różnorodnych dyscyplinach nauk chemicznych.

Kurs dla studentów Chemii Budowlanej sem. 1 studiów inżynierskich.

GRAFIKA INŻYNIERSKA - inżynierskie, (sem. 3)

Zajęcia seminaryjne z technologii materiałów budowlanych dla 2 semestru Chemii Budowlanej 2020/2021

ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 5)

Kurs łączony z chemii ogólnej  dla inżynierii Materiałowej i Chemii Budowlanej inż.    

Konsultacje dla studentów pierwszego roku na kierunku Chemia Budowlana z opiekunem roku.

 

Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana