Zarządzanie, Zarządzanie jakością, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Kurs łączony z chemii ogólnej  dla inżynierii Materiałowej i Chemii Budowlanej inż.    

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych. Nauka referowania. nauka rozwiązywania problemów analizy środowiskowej.

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów budowy, emitowanych z materiałów budowlanych

 

Celem kursu jest:

Zapoznanie studentów z modelem teoretycznym opisu procesów przemysłowych.

Ukazanie studentom możliwości zastosowań teoretycznych modelu procesów w opisie procesów przemysłowych.

Ukształtowanie u studentów nawyków obliczeniowych w zakresie procesów przemysłowych.

Konsultacje dla studentów pierwszego roku na kierunku Chemia Budowlana z opiekunem roku.

 

ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 5)

Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana

FIZYKA BUDOWLI - inżynierskie, (sem. 5)

GRAFIKA INŻYNIERSKA - inżynierskie, (sem. 3)

prowadzący: dr hab. Katarzyna Kazimierczuk