Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami programistycznymi na bazie Visual Basic for Applications. Przygotowanie go do wykorzystania technik komputerowych w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich i w badaniach naukowych

Zapoznanie się z nowoczesnymi technikami analitycznymi w teorii i praktyce, które umożliwią analizę
materiałów budowlanych, monitoring i analitykę zanieczyszczeń środowiska wywodzących się z placów
budowy, emitowanych z materiałów budowlanych