Wykład: Klasyfikacja materiałów budowlanych. Naturalne materiały kamienne. Ceramika budowlana. Mineralne spoiwa budowlane. Zaczyny i zaprawy budowlane. Wyroby z zaczynów i zapraw budowlanych. Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny. Betony lekkie. Drewno i materiały drewnopochodne. Szkło budowlane. Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane. Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich. Metale i wyroby z metali. Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne. Szkło budowlane. Zaprawy budowlane. Wytwarzanie i charakterystyka mieszanek betonowych (klasy betonu, cechy, skład mieszanek betonowych, sposoby mieszania).

GRAFIKA INŻYNIERSKA - inżynierskie, (sem. 3)

Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości regulacji. Rodzaje regulacji. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności.

Zajęcia seminaryjne z technologii materiałów budowlanych dla 2 semestru Chemii Budowlanej 2020/2021

FIZYKA BUDOWLI - inżynierskie, (sem. 4/6)

Konsultacje dla studentów pierwszego roku na kierunku Chemia Budowlana z opiekunem roku.

 

Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana