Celem kursu jest przekazanie wiedzy o właściwościach głównych składników żywności, w tym białek, sacharydów i lipidów oraz wody, składników mineralnych i witamin.

ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 4/6)

Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości regulacji. Rodzaje regulacji. Pomiary podstawowych parametrów procesowych. Pomiar i regulacja temperatury, czujniki termometryczne, budowa, zasada działania. Dynamika czujników termometrycznych. Pomiar ciśnienia, budowa i zasada działania manometrów. Pomiar ilości i strumienia objętości płynów, poziomu cieczy, gęstości, lepkości, wilgotności.

Zajęcia seminaryjne z technologii materiałów budowlanych dla 2 semestru Chemii Budowlanej 2020/2021

Konsultacje dla studentów pierwszego roku na kierunku Chemia Budowlana z opiekunem roku.

 

Chemia fizyczna dla III semestru kierunku studiów Chemia Budowlana