Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu Fizyka dla Biotechnologii, sem I. GR 2-4.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2020/2021.

W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Biotechnologia ogólna, zarówno wykłady, seminarium i laboratorium, oraz będą w nim zamieszczane materiały do nauki tego przedmiotu.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Ćwiczenia rachunkowe do przedmiotu Fizyka dla Biotechnologii, sem I. GR 2-4.

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wykorzystaniem mikroorganizmów, komórek zwierzęcych, roślinnych, ludzkich linii komórkowych oraz enzymów przez nie produkowanych do produkcji dóbr konsumpcyjnych.

W związku z powyższym, student poznaje:

-podstawową wiedzę na temat definicji i projektowania procesu biotechnologicznego

- metody pozyskiwania ze środowiska mikroorganizmów o wybranych właściwościach pod kątem ich przydatności w istniejącym lub projektowanym procesie biotechnologicznym,

- kryteria selekcji mikroorganizmów dla przemysłu inne niż przydatność np. kryteria bezpieczeństwa sanitarnego

- metody udoskonalania cech produkcyjnych i adaptacyjnych mikroorganizmów wykorzystywanych w przemyśle (podstawy)

- typy hodowli mikroorganizmów/lini komórkowych wykorzystywanych w biotechnologicznej produkcji dóbr konsumpcyjnych

- metody sterowania procesem biotechnologicznym poprzez sterowanie metabolizmem komórek w sposób stały lub przejściowy (przykłady)

- metody wyodrębniania dóbr konsumpcyjnych z hodowli komórek/cieczy hodowlanej po zakończeniu procesu/lub w trakcie procesu biotechnologicznego (przykłady)

- zasady bezpieczeństwa pracy z mikroorganizmami w przemyśle (informacje podstawowe)