W ramach  kursu omawiane są zasady poprawnego składu dużych tekstów technicznych o charakterze zarówno małych prac, jak i obszernych opracowań naukowych, głównie z zakresu chemii i biochemii. Omawiane są podstawowe zasady typografii jak i podstawowe reguły zwyczajowe i normy prawne dotyczące składu takich tekstów. Ponadto, omawiane są podstawowe zasady pracy z programami typu arkusz kalkulacyjny w zakresie umożliwiającym opracowywanie, efektywną analizę i klarowne zaprezentowanie wyników eksperymentów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2023/2024.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i laboratorium z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem przedmiotu jest poznanie praw fizycznych rządzących przemianami (bio)chemicznymi i dostarczenie narzędzi teoretycznych pozwalających na opis i przewidywanie tych przemian.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 2)

Podstawowy kurs Bioinformatyki dla studentów 5 semestru Biotechnologii

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2022/2023.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i laboratorium z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 2)