Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2023/2024.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i laboratorium z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Celem przedmiotu jest poznanie praw fizycznych rządzących przemianami (bio)chemicznymi i dostarczenie narzędzi teoretycznych pozwalających na opis i przewidywanie tych przemian.

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh)
realizujących zajęcia w 7 semestrze, studiów I stopnia.

Kurs obejmuje  zajęcia laboratoryjne z przedmiotu.

Za kurs odpowiada dr inż. hab. Dorota Martysiak-Żurowska, prof. PG.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 2)

Podstawowy kurs Bioinformatyki dla studentów 5 semestru Biotechnologii

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia kierunku Biotechnologia realizujących zajęcia w semestrze 6 w roku akademickim 2022/2023.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, seminarium i laboratorium z przedmiotu Biotechnologia ogólna.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

MASZYNOZNAWSTWO I GRAFIKA INŻYNIERSKA inżynierskie, (sem. 2)