Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, Biotechnologia i Analiza Żywności, II stopnia nauczania

Tematyka wykładów kursu przedstawia następujące treści:
Ekspresja genów w organizmach żywych. Źródła informacji:gdy sekwencja genu jest znana, gdy sekwencja genu nie jest znana, bazy danych, biblioteki DNA genomowego, biblioteki cDNA, narzędzia on-line używane do analizy sekwencji DNA.
System ekspresyjny genów - pojęcia podstawowe. Kryteria wyboru systemu ekspresyjnego do produkcji białek heterogenicznych w zależności od ich docelowego zastosowania.
Ekspresja genów heterologicznych w szczepach Escherichia coli.
Bakterie Bacillus sp. jako gospodarz heterologicznej ekspresji genów.
Drożdżowe systemy ekspresyjne (Sacharomyces cerevisiae,
Kluvyromyces lactis, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha, Arxula adeninivorans). 
Ekspresja genów w komórkach owadzich.
Konstrukcja roślin genetycznie modyfikowanych.
Ekspresja genów w komórkach ssaczych.

Metody pozyskiwania i oczyszczania rekombinantowych białek w zależności od wyboru systemu ekspresji genów użytego w tym celu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów II stopnia Biotechnologii z wiedzą pozwalająca mu uczestniczyć w:

a) dyskusji o etycznych aspektach zapłodnienia in vitro,

b) dyskusji o etycznych aspektach transplantacji narządów,

c) dyskusji o etycznych aspektach eutanazji,

d) dyskusji o konstrukcji i konsumpcji genetycznie modyfikowanych organizmów (zwierząt i roślin),

e) dyskusji o etycznych aspektach reprodukcyjnego klonowania zwierząt, roślin i ludzi,

f) dyskusji o etycznych aspektach badań nad uzyskaniem komórek macierzystych i ich wykorzystaniem w medycynie.

 

W tym celu zaprezentowana zostaje studentowi historia Bioetyki, różne próby zdefiniowania istoty "człowieka" w różnych nurtach filozoficznych na przestrzeni wieków (wybrane tematy).

Oraz

Kurs przeznaczony jest dla studentów:
kierunek Biotechnologia, specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności (WCh) kierunek Inżynieria Biomedyczna, specjalność: Fizyka medyczna (WFTiMS)
realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia.

Kurs obejmuje zarówno wykłady, jak i zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Technologia preparatów enzymatycznych.

Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Biologia komórki nowotworowej - laboratorium (2021/2022)

Biologia komórki nowotworowej - wykład (2021/2022)

Podstawowy kurs z modelowania molekularnego dla studentów biotechnologii obejmujący zarówno wykład jak i zajęcia laboratoryjne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, specjalność Technologia, biotechnologia i analiza żywności, realizujących zajęcia w 2 semestrze, studiów II stopnia. Za kurs odpowiada dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG.

Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

Tematy referatów:

1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH)

2. Badanie DNA w medycynie sądowej

3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej

4. Klonowanie zwierząt i ludzi

5. Genetyka nowotworów

6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory

7. Dziedziczenie epigenetyczne

8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji DNA i polimorfizmu genetycznego

9. Geny a umysł

10. Genetyczne podstawy schizofrenii

11. Genetyczne podstawy długowieczności

12.Eugenika

13. Komórki macierzyste i pluripotentne

14. Terapia genowa

15. Genetyczne podstawy chorób sercowo naczyniowych

16. Genetyczne i środowiskowe podstawy cukrzycy

17. Genetyka szlaków sygnalizacyjnych

18. Genetyczna diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna

19. Genetyka otyłości i genetyka szczupłości

20. Genetyczna determinacja płci

21. Wkład genetyczny Homo neanderthalensis do genomu Homo sapiens

22. Genetyka Słowian

23. Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w badaniu genomów i transkryptomów

24. Geny a wygląd

Kolejny wyklad zdalny z inżynierii genetycznej w postaci webinarium.

Kolejny wyklad zdalny z inżynierii genetycznej w postaci webinarium.

Kolejny wykład z inżynierii genetycznej