Materiały dydaktyczne do laboratorium z przedmiotu Termodynamika dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa (studia I-ego stopnia, semestr IV).

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska, rodzajów zanieczyszczeń, technologii oczyszczania wód, ścieków, powietrza. Zastosowania zasad zielonej inżynierii w procesach technologicznych i przemysłowych.

Materiały dydaktyczne do laboratorium z przedmiotu Termodynamika dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa (studia I-ego stopnia, semestr IV).

Uzupełnienie, przećwiczenie wybranych zagadnień klas związków chemicznych przedstawionych podczas wykładu.

BIOKOROZJA (C:IM51CHS)Specjalność: Inżynieria korozyjna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne

Laboratorium z przedmiotu chemia IV

Materiały dydaktyczne do wykładu z termodynamiki dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa (studia I-ego stopnia) semestru IV