Kierunek: Korozja (WCh), II stopnia, stacjonarne, 2019/2020 - letni (obecnie
sem. 1)

5 tygodni pracy po 3 godziny lekcyjne

Wykład

Martwy kurs, został zdublowany. Uzyty do poprawki 4 maja z Chemii I.