Kurs zawiera materiały do laboratorium z przedmiotu Techniki laboratoryjne dla studentów kierunku Technologia chemiczna I stopnia.

Kurs Prowadzony w ramach przedmiotu Elektrotechnika i Elektronika.

Prowadzący Jarosław Wawer, Piotr Bruździak, Paweł Chodnicki

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Celem przedmiotu jest przygotowanie nieelektroników do współpracy ze specjalistami z tej dziedziny. Potrzeba ta wynika z postępującej unifikacji nauki i techniki. Stosowana w biotechnologii aparatura oprócz wykorzystywania zjawisk fizycznych wymaga podstawowej wiedzy z zakresu działania układów elektronicznych. Połączenie wszystkich wymienionych wyżej dziedzin pozwoli na świadome planowanie prac i analizowanie próbek biologicznych. Treść przedmiotu porusza także zagadnienia praktyczne użytkowania energii elektrycznej.

Przedmiot obejmuje:

- Wybrane działy z wytrzymałość materiałów w odniesieniu do projektowaniu zbiorników i przewodów.

- Połączenia stosowane w przemyśle chemicznym, wśród których wyszczególniono: rozłączne (gwintowane, wpustowe) i nierozłączne (spawane, zgrzewane, nitowane).

- Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie instalacji przemysłu chemicznego, w tym: metale (żelazne i nieżelazne), materiały naturalnym (drewno, skóra, korek, kauczuk) i sztuczne (ceramika, szkło, tworzywa sztuczne).

- Armatura przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego z zaakcentowaniem zbiorników, rurociągów, zaworów, wzierników, cieczowskazów i króćców pomiarowych.

- Obliczenie, rysowanie, detalowanie składowych elementów konstrukcyjnych aparatów przemysłu chemicznego takich jak ścianki zbiornika, śruby w pokrywach, łapy reaktorów, wrzeciona zaworów itd.

Kurs adresowany jest do studentów kierunku Technologia Chemiczna na pierwszym stopniu studiów. Ćwiczenia rachunkowe w ramach przedmiotu Chemia Fizyczna w semestrze letnim obejmują materiał z dwóch działów chemii fizycznej : z elektrochemii oraz kinetyki chemicznej. 

 

Kurs dla Studentów Wydziału Chemicznego kierunku Technologia Chemiczna. Przedmiot jest wprowadzeniem przybliżającym zagadnienia związane z szeroko rozumianą elektrotechniką i elektroniką. Szczególnie ważne było przedstawienie informacji istotnych z praktycznego punktu widzenia.

Wśród celów cząstkowych prezentowanych wykładów należy m. in. wymienić:

1) Przedstawienie podstawowych pojęć związanych z elektrycznością i elektroniką

2) Omówienie zasady działania podstawowych elementów elektronicznych

3) Uświadomienia Studentom, że są oni w stanie zbudować w pełni funkcjonalne urządzenie elektroniczne z elementów o wysokim stopniu integracji.

Prowadzący dr inż. Jarosław Wawer

 

Treści programowe:

- Wybrane działy z wytrzymałość materiałów w odniesieniu do projektowaniu zbiorników i przewodów.

- Połączenia stosowane w przemyśle chemicznym, wśród których wyszczególniono: rozłączne (gwintowane, wpustowe) i nierozłączne (spawane, zgrzewane, nitowane).

- Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie instalacji przemysłu chemicznego, w tym: metale (żelazne i nieżelazne), materiały naturalnym (drewno, skóra, korek, kauczuk) i sztuczne (ceramika, szkło, tworzywa sztuczne).

- Armatura przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego z zaakcentowaniem zbiorników, rurociągów, zaworów, wzierników, cieczowskazów i króćców pomiarowych.

- Obliczenie, rysowanie, detalowanie składowych elementów konstrukcyjnych aparatów przemysłu chemicznego takich jak ścianki zbiornika, śruby w pokrywach, łapy reaktorów, wrzeciona zaworów itd.