Kurs zawiera materiały wykładowe oraz laboratoryjne do przedmiotu Technologie Membranowe

Materiały dydaktyczne dla studentów 1-go roku Technologii Chemicznej z przedmiotu Technologie Informacyjne.

Wykład z przedmiotu Metody Analizy Technicznej dla kierunku Technologia Chemiczna, spec. Analityka techniczna i przemysłowa. 

Wykład z chemii organicznej obejmujący zagadnienia związane z reaktywnością: alkanów, alkenów, alkinów, dienów, związków aromatycznych, alkoholi i eterów.

Treści programowe:

- Wybrane działy z wytrzymałość materiałów w odniesieniu do projektowaniu zbiorników i przewodów.

- Połączenia stosowane w przemyśle chemicznym, wśród których wyszczególniono: rozłączne (gwintowane, wpustowe) i nierozłączne (spawane, zgrzewane, nitowane).

- Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie instalacji przemysłu chemicznego, w tym: metale (żelazne i nieżelazne), materiały naturalnym (drewno, skóra, korek, kauczuk) i sztuczne (ceramika, szkło, tworzywa sztuczne).

- Armatura przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego z zaakcentowaniem zbiorników, rurociągów, zaworów, wzierników, cieczowskazów i króćców pomiarowych.

- Obliczenie, rysowanie, detalowanie składowych elementów konstrukcyjnych aparatów przemysłu chemicznego takich jak ścianki zbiornika, śruby w pokrywach, łapy reaktorów, wrzeciona zaworów itd.

Laboratorium z przedmiotu Metody Analizy Technicznej dla kierunku Technologia Chemiczna, spec. Analityka techniczna i przemysłowa. 

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Student opanowuje informacje związane z wprowadzeniem systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie o profilu chemicznym. Student przewiduje skutki prowadzonych działań oraz jest przygotowany do krytycznego wyboru systemu zarządzania jakością, jego wdrożenia, a także stosuje poznaną wiedzę do przeprowadzenia audytu.

Laboratorium z Chemii Organicznej 2021/2022

prowadzący Dr inż. Monika Gensicka-Kowalerwska

Dr inż. hab. Grzegorz Cholewiński

mgr inż. Joanna Stefaniak

mgr inż. Juliusz Walczak

 

Wykład z Chemii Organicznej omawiający zagadnienia dotyczące budowy i reaktywności związków organicznych.

Kurs zawiera materiały do wykładów, ćwiczeń oraz laboratorium z przedmiotu Chemia Fizyczna dla studentów kierunku Technologia Chemiczna (I stopień).

Laboratorium z Chemii Organicznej dla kierunku Technologia Chemiczna sem. VI

prowadzący: mgr inż. Małgorzata Ryczkowska

Wykład w formie zdalnej

Laboratorium z przedmiotu Podstawy Technologii Chemicznej dla kierunku Technologia Chemiczna I stopień.