Inżynieria reaktorów chemicznych , PG_00038529

Zajęcia seminaryjne przygotowujące i pomagające w realizacji pracy dyplomowej

Treści przedmiotu uwzględniają zagadnienia ujęte w karcie przedmiotu, wymienione poniżej:

Właściwości fizykochemiczne i struktura leku a jego właściwości terapeutyczne. Systemy zapewnienia jakości w przemyśle farmaceutycznym. Analityczna kontrola czystości leków. Technologie otrzymywania wybranych substancji leczniczych. Optymalizacja procesu technologicznego. Aspekty środowiskowe otrzymywania substancji leczniczych. Postacie leków. Projektowanie nowych związków i modyfikacja istniejących substancji jako droga do otrzymywania nowych leków.