Kurs przeznaczony dla studentów II stopnia (semestr I) dla kierunku Technologia Chemiczna.

Fizykochemia układów rzeczywistych, Technologia Chemiczna II stopień, semestr I

 

Laboratorium przedmiotu  Chemia i technologia farmaceutyków

  1. Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii
  2. Energia wodna (energia przepływu wód, energia różnic poziomów wód, energia fal, energia pływów, energia prądów)
  3. Energia słoneczna (niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe systemy wykorzystania energii słonecznej, systemy aktywne i pasywne, systemy zdecentralizowane, systemy scentralizowane, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne)
  4. Energia wiatrowa (siła nośna, moc elektrowni wiatrowej, farmy wiatrowe onshore i offshore)
  5. Energia geotermalna (zasoby energii geotermalnej, pompy ciepła)
  6. Biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe (drewno energetyczne, słoma, biodiesel, bioetanol, biometanol, biowodór, biogaz, gaz drzewny)
  7. Magazynowanie energii (technologie mechanicznego, elektrochemicznego, elektrycznego, chemicznego i cieplnego akumulowania energii, energetyka wodorowa, ogniwa galwaniczne, ogniwa paliwowe, kondensatory elektrochemiczne)
  8. Konwencjonalne źródła energii (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny)
  9. Energetyka jądrowa (zasada działania, budowa rdzenia elektrowni jądrowej, rodzaje reaktorów jądrowych, energia jądrowa w Polsce)
  10. Skażenie środowiska naturalnego