Laboratorium przedmiotu  Chemia i technologia farmaceutyków

Seminarium dyplomowe TPKiMF

Fizykochemia Układów Rzeczywistych, TCh II stopień, specjalność ATiP (PROJEKT)

Fizykochemia Układów Rzeczywistych, TCh II stopień, specjalność ATiP (ĆWICZENIA)

Fizykochemia Układów Rzeczywistych, TCh II stopień, specjalność ATiP (WYKŁADY)

  Inżynieria reaktorów chemicznych , PG_00038529

Zajęcia seminaryjne przygotowujące i pomagające w realizacji pracy dyplomowej