Zajęcia są prowadzone dla 6 semestru I stopnia, kierunek Transport, WILiŚ

Zajęcia są prowadzone dla 1 semestru II stopnia, kierunek Transport, WILiŚ

WILiŚ, studia stacjonarne, I stopień, 4 semestr

Kurs zastępczy związany z epidemią koronawirusa z przedmiotu Instalacje Elektryczne dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia, sem IV kierunek Budownictwo.

Kurs zastępczy związany z epidemią koronawirusa z przedmiotu Systemy i Urządzenia Sterowania w Transporcie dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, sem VI kierunek Transport (WiLiŚ).

Studia niestacjonarne, kierunek Oceanotechnika, stopień II, semestr 2 dla Wydziału OiO

Studia niestacjonarne, kierunek Inżynieria sanitarna, stopień I, semestr 6.