Kurs eNauczanie dla przedmiotu Energetyka Transportu w semestrze letnim 2023/24. Kurs prowadzony dla kierunku Transport, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, I sem. st. II stopnia.