Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (sem. 3) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

II semestr. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne i praktyczne studentów z projektowania i walidacji przyjaznego użytkownikowi systemu wizualizacji do zadanego przez prowadzącego systemu oraz różnych metod prezentacji danych. 

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy  w grupie.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Energetyka (sem. 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Kierunek: Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, sem. 1

Technika laserowa:    1 st.  6 sem.    EiT, strumień Elektronika   

Celem przedmiotu jest opracowanie projekt z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy w grupie.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

 E-a, 1 st., 4 sem., niestac.