Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy  w grupie.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Energetyka (sem. 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Kierunek: Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, sem. 1

Technika laserowa:    1 st.  6 sem.    EiT, strumień Elektronika   

Celem przedmiotu jest opracowanie projekt z dziedziny automatyki i robotyki wykorzystując zdobytą wiedzę, dostępne oprogramowanie, katalogi, sprzęt techniczny oraz umiejętności pracy w grupie.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

 E-a, 1 st., 4 sem., niestac.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku międzywydziałowego Energetyka (4 sem.) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.