Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 4

Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

Przedmiot obejmuje podstawy tworzenia wieloelementowych układów sterowania obejmujących cyfrowe urządzenia programowalne i urządzenia wykonawcze. Omawiane są zasady opisu i analizy działania z zastosowaniem teorii automatów, współpraca automatów, zasady i protokoły komunikacji sieciowej urządzeń (RS 485 i IE) podstawy wizualizacji, konfiguracja przetwornic częstotliwości jako przykładu stopnia wyjściowego układów. Treści ilustrowane są przykładami prostych rozwiązań na sprzęcie stosowanym w laboratorium. Wykład zawiera pomoce w formie filmów i prezentacji ze ścieżka dźwiękową.