Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Monitorowanie i Systemy Pomiarowo Diagnostyczne AiR sem. 6

Tematyka kursu: Dobór parametrów elementów prostego modelu elektroenergetycznego (generatory, linie transformatory) w celu przeprowadzenia badań z uwzględnieniem zmienności obciążenia w modelowanym systemie Wyznaczanie rozpływów mocy. Określanie zależności pomiędzy sterowaniem poziomami napięć w węzłach wytwórczych lub/oraz zmian przekładni transformatora na poziomy napięć i rozpływu mocy w analizowanej sieci. Kierunek Elektrotechnika

Wykłady i materiały pomocnicze do laboratorium dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, sem.1

Kurs wspomagający prowadzenie przedmiotu "Informatyka 1" dla studentów sem. 2 studium niestacjonarnego I stopnia WEiA kierunku elektrotechnika.

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Napęd o zasilaniu przekształtnikowym

Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej (WEiA), II stopnia, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (sem. 2)

Elektrotechnika (WEiA), I stopnia - inżynierskie, niestacjonarne, sem 7 zimowy 2018/2019

Przedmiot na 2 stopniu studiów - studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, kierunek: Automatyka i Robotyka

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

WEiA; Studia II stopnia - magisterskie; Sem.2; Kierunek: Automatyka i Robotyka; Specjalność: Systemy Sterowania i Wspomagania Decyzji.

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019