Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Nazwa kursu (2022/2023): Urządzenie i Instalacje Elektryczne
Nazwa i kod przedmiotu: Urządzenia i instalacje elektryczne, PG_00059151
Kierunek studiów: Inżynieria Sanitarna
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023
Forma studiów: stacjonarne
Rok studiów: 1
Semestr: 2 (letni)

Nazwa kursu (2022/2023): Urządzenie i Instalacje Elektryczne
Nazwa i kod przedmiotu: Urządzenia i instalacje elektryczne, PG_00042701
Kierunek studiów: Inżynieria Sanitarna
Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie
Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2022/2023
Forma studiów: niestacjonarne
Rok studiów: 3
Semestr: 6 (letni)

This is an educational aid for students. It shows the environment of industrial application of electric machines and allows for a look inside them. Users can see the main components of the power system in its natural environment. This course is to allow access to the VR app – Electric Machines Virtual Laboratory.

Kierunek: Energetyka, II stopień, studia stacjonarne, sem. 1

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

The aim of this course is to make the students familiar with the team work to design, build and test simple electronic circuit. Also, how to write technical and engineering documentation taking in consideration electrical engineering, electronics, CAD and PCB design and computer simulation problems.

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Energetyka (sem. 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

Basic concepts in electrical engineering, analysis of electric circuits, phenomena occurring in electrical systems.

Studia niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień  II, semestr 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Elektrotechnika (sem. 3) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.

II semestr. Celem kursu jest zapoznanie teoretyczne i praktyczne studentów z projektowania i walidacji przyjaznego użytkownikowi systemu wizualizacji do zadanego przez prowadzącego systemu oraz różnych metod prezentacji danych. 

Technika laserowa: 1 st.  6 sem. EiT, strumień Elektronika   

Materiały wspomagające realizacje przedmiotu Maszyny Elektryczne dla kierunku Energetyka (sem. 4) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.