Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Kurs podstawowy z informatyki. Podstawy programowania, poznawanie budowy elementarnych konstrukcji programowów, umiejętnośc implementacji prostych algorytmów, zaznajomienie z podstawowymi bibliotekami, praca w IDE.

studia niestacjonarne, kierunek: elektrotechnika, sem. 2

Kurs wspomagający prowadzenie przedmiotu "Informatyka 1" dla studentów sem. 2 studium niestacjonarnego I stopnia WEiA kierunku elektrotechnika.

Kurs dotyczy kształcenia podstaw programowania.

Kurs dotyczy kształcenia w zakresie podstaw programowania.

Wykłady i zadania z Metod Numerycznych w Technice, st. niestacjonarne II stopnia

Wybrane zagadnienia metod numerycznych. Kurs przeznaczony dla studentów II st.

Kurs wspomagający przedmiot Informatyka - projekt.

Możliwość kontaktu z prowadzącą osobiście na konsultacjach,

Termin konsultacji zostanie podany do 15.10.2019

pok.502 WZIE, tel.:58-348-60-05

mail: katarzyna.stankiewicz@zie.pg.gda.pl

Studia stacjonarne, I stopnia inżynierskie, semestr 5

Studia: stacjonarne, stopień 1, semestr 1.

Materiały pomocnicze i ćwiczenia do przedmiotu Technologie Informacyjne dla studiów niestacjonarnych I stopnia.

Kurs Technologie informacyjne jest przeznaczony dla studentów I sem AiR. W ramach kursu studenci poznają podstawy architektury komputera, arytmetyki komputerowej, algorytmy oraz proste sposoby ich implementacji przy użyciu wybranego języka programowania.

Materiały uzupełniające do wykładów