Kursy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

informatyka dla kierunku elektrotechnika, sem. 3, studia niestacjonarne

Kurs zawiera materiały pomocnicze do przedmiotów: (1) Sygnały i systemy dynamiczne dla kierunku elektrotechnika, studia I stopnia oraz (2) Systemy dynamiczne dla kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka i systemy mechatroniki

Studia I stopnia, AiR, sem. V, KESSiI,
semestr zimowy 2018/2019

Technologie Informacyjne (WEiA, E, TI, I stopień, sem.1,
2019/2020) Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Elektrotechnika
Studia: stacjonarne, I stopnia, semestr 1, r.ak. 2019/20 

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 3

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 5.

Materiały pomocnicze do przedmiotu Monitorowanie i Systemy Pomiarowo Diagnostyczne AiR sem. 6

Tematyka kursu: Dobór parametrów elementów prostego modelu elektroenergetycznego (generatory, linie transformatory) w celu przeprowadzenia badań z uwzględnieniem zmienności obciążenia w modelowanym systemie Wyznaczanie rozpływów mocy. Określanie zależności pomiędzy sterowaniem poziomami napięć w węzłach wytwórczych lub/oraz zmian przekładni transformatora na poziomy napięć i rozpływu mocy w analizowanej sieci. Kierunek Elektrotechnika

Wykłady i materiały pomocnicze do laboratorium dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia, sem.1

Kurs wspomagający prowadzenie przedmiotu "Informatyka 1" dla studentów sem. 2 studium niestacjonarnego I stopnia WEiA kierunku elektrotechnika.

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2;

Kierunek: Automatyka i Robotyka (WEiA); Studia II stopnia - magisterskie, stacjonarne, sem. 1;

Studia: stacjonarne I stopnia. Kierunek: Automatyka i Robotyka. Semestr: 4.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów I stopnia na kierunku elektrotechnika