Przetwarzanie języka naturalnego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

Przetwarzanie języka naturalnego.

Wprowadzenie do technik CAx komputerowe wspomaganie (Computer Aided ...). Programy wspomagające projektowanie. Szybkie prototypowanie (Rapid prototyping). Systemy CAD/CAE/CAM w elektrotechnice. Komputerowo wspomagane: projektowanie elementów indukcyjnych (FEMM), projektowanie układów elektronicznych (LTSpice), projektowanie obwodów drukowanych (Eagle), programowanie obrabiarek CNC, projektowanie CAD 3D do druku przestrzennego. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. Techniki modelowania geometrycznego.

Zapoznanie z historią i obecnymi trendami rozwoju turystyki morskiej, ofertami rejsów statkami pasażerskimi  oraz przedstawienie  głównych regionów morskich, oceanicznych i przybrzeżnych, w których realizowane są rejsy (w Polsce i na świecie).

Kurs wspierający realizację przedmiotu Elektrotechnika i elektronika na WIMiO na studiach stacjonarnych I stopnia na kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w sem. 2 w roku akad. 2022/23.

Kurs wspierający realizację przedmiotu Elektrotechnika na WIMiO na studiach stacjonarnych I stopnia na kier. Mechatronika w sem. 2 w roku akad. 2022/23.

Mikroprocesorowe Układu Sterowania to przedmiot, na którym słuchacze zapoznają się z podstawowymi układami stosowanymi w elektronice nakierunkowanej na przetwarzanie energii, w tym z procesorami oraz programowalnymi układami logicznymi. Te ostatnie w postaci układów FPGA staną się bazą do projektowania struktur 32-bitowego procesora a następnie jego uruchomienia oraz debugowania. Wykład ma charakter ogólny lecz zajęcia laboratoryjne są ukierunkowane na zdobycie rozszerzonej wiedzy w zakresie projektowania systemów z tzw. soft-procesorami.  

Energetyka, studia I stopnia, stacjonarne, semestr 7, specjalność: Energy Technologies