Bezpieczeństwo i ochrona danych w teleinformatyce: sposoby ochrony danych, zapory sieciowe, protokoły bezpieczeństwa, szyfrowanie i uwierzytelnianie.

Media transmisyjne: transmisja przewodowa, połączenie światłowodowe, transmisja bezprzewodowa.

System telekomunikacyjny: sygnały cyfrowe, dyskretyzacja sygnału (próbkowanie, kwantowanie), wybrane układy cyfrowe.

Sieci komputerowe w połączeniach lokalnych: urządzenia sieciowe, protokoły, adresowanie

Sieci informatyczne pojazdów: CAN, LIN, MOST, Bluetooth itp.

Technika laserowa: 1 st.  6 sem. EiT, strumień Elektronika   

Przetwarzanie języka naturalnego.

Przetwarzanie języka naturalnego.

Fundamentals of elektromechanical energy conversion. Bachelor/Engineer in Energy Technologies, 4th semester, undergraduate, full-time.

The aim of this course is to make the students familiar with the team work to design, build and test simple electronic circuit. Also, how to write technical and engineering documentation taking in consideration electrical engineering, electronics, CAD and PCB design and computer simulation problems.

Additional teaching materials for Electrical Engineering for Design and Production Engineering of the Faculty of Mechanical Engineering and Ship Technology course, conducted at the Faculty of Electrical and Control Engineering - 4'th semester, undergraduate

Kurs wspierający realizację przedmiotu Elektrotechnika i elektronika na WIMiO na studiach stacjonarnych I stopnia na kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w sem. 2 w roku akad. 2022/23.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu "Napędy i systemy zasilania w robotyce" dla kierunku Mechatronika Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, Specjalność: robotyka i obiekty bezzałogowe (WIMiO), studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

Principles of electromchanical energy conversion using Lagrange energy method

Semestr 7

Cel: Przekazanie studentom studiów inżynierskich aktualnej wiedzy z zakresu czynników ludzkich i organizacyjnych zasad projektowania ergonomicznego w systemach technicznych. Aspekty prawne, środowiskowe, techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa pracy.