Kierunek: Architektura

Krótki opis problematyki zajęć: Studenci biorący udział w zajęciach zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami przestrzennymi, formalnymi, funkcjonalnymi, prawnymi i projektowymi związanymi z budownictwem małych domków o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 35m2. Uczą się rozumienia kontekstu miejsca oraz poprawnego wpisania w otoczenie. Zdobyte informacje pozwalają im lepiej zrozumieć otaczającą przestrzeń oraz zasady w niej obowiązujące.

Zajęcia proponowane są jako zintegrowane projektowanie architektoniczno –
urbanistyczne, powiązane z udziałem w konkursie. 

Cykl złożony jest z 15 wykładów z Teorii Projektowania Architektonicznego.