Kursy Wydziału Architektury

Goal of the course:  

 Understanding the basic design issues related to illumination of the exterior spaces in the built environment 

Course content / class schedule:  

1.Student will learn the difference between Functional versus Decorative lighting in exterior spaces

2. Student will learn how artificial lighting can shape the appearance of an urban space

3. Student will learn necessary tools (luminaires, light sources, lighting control etc.) to design artificial illumination for an urban realm

4. Student will be able to identify problems related to external illumination in the urban environments

5. Student will be able to correctly assess design proposals for exterior illumination based on aesthetic and functional criteria

Classes will be conducted in a hybrid manner. Lectures and consultations will be held online and workshop will be held in person in November at Gdańsk Tech. Campus based on below schedule:

8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12, 10.01, 17.01, 24.01

Workshop dates in November still to be TBC

!!! Attention first class will begin on 8th of November 2021 at 14:15 and will be held online !!!

Link to class will be uploaded to e-nauczanie platform

Time 14:15-17:00 (3h)

Room: Microsoft Teams meeting online, link will be provided before the class commence

Passing conditions/earning the ECTS credit:
1. The attendance of ALL lectures/classes and active participation;
2. A 10 minute presentation of a lighting design solution for an exterior space based on student’s current project.
3. A3 Presentation in PDF format.
4. Participating in the Gdansk Tech survey on quality of class etc., lecturer etc.

Seminarium przeznaczone dla studentów sem. VII studiów I stopnia WAPG realizujących Projekt dyplomowy inżynierski  w Studio Architektury Ochrony Zdrowia KAMiPN . Seminarium dyplomowe wspomagające zajęcia z projektu dyplomowego inżynierskiego na semestrze VII.

 

As part of the elective seminar, students working in groups of 3 people will prepare architectural and lighting concept for an international competition: "LOFT-BEFORE AND NOWADAYS" organized by the Polish Lighting Industry Association), co-organized by Goczołowie Architekci OVO Grąbczewscy Architects and the SOMA Agency, the organizer of the International LIGHT Fair.

More information here about the competition here: https://lightfair.pl/green-shoots-competition/

The subject of the Competition is a loft. It may be an adaptation of an old, existing facility as a loft, or a design of a new facility or a loft-like interior. The function of the facility may be different (residential, commercial, office, etc.) 

The Jury expects unconventional loft solutions both in old structures of existing facilities and in new lofts. An important role in the project is also to play the analysis of the impact of natural, natural and artificial light on the character and space of the loft, creating a loft style or climate.

The project may be purely theoretical. It is important to present the course of thought and reasons for further creative design decisions as well as to present the details.  

When designing and creating an object or interior, KANLUX lighting solutions should be used, i.e. a luminaire or luminaires with appropriate lighting parameters and decorative values. The type or types of luminaires used are free, with the assumption that they will form a single, coherent whole with the architectural and spatial elements of the loft. They must also meet the requirements of the function for which they are applied.

Course designed for students majoring in architecture (2nd sem. / MSc)

This course is dedicated to ERASMUS students majoring in Architecture (5th semester).

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Kurs przeznaczony jest dla studentów sem. 7 kierunku Architektura.

Kurs przeznaczony dla studentów semestru 7 studiów I stopnia WAPG realizujących projekt Projekt dyplomowy inżynierski w KAMiPN - Studio Architektury Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2021/2022 pod opieką promotorską: dr hab. inż. arch. Agnieszki Gębczyńskiej-Janowicz; prof. PG; dr inż. arch. Jacka Poplatka; dr inż. arch. Jarosława Bąkowskiego; dr hab. inż. arch. Rafała Janowicza, prof.PG; dr inż. arch. Marka Sztafrowskiego; mgr inż. arch. Agnieszki Szuty.

Conducting unit: Faculty of Architecture
Field of the study: Architecture
Academic year: 2021/2022 Winter Term
Duration:  15 weeks (30 hours laboratory per term)

Subject objectives: The course aim is to demonstrate the application of Computer Aided Design in preparation of architectural drawings and project presentations. No previous CAD experience is necessary. Using hands-on exercises, students explore how to create project presentations using 2D drawings and 3D models created in AutoDesk AutoCAD and other programs.

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Wydział Architektury PG zapraszają chętnych studentów kierunku Architektura i Gospodarka przestrzenna studiów inżynierskich i magisterskich do udziału w warsztatach projektowych zakończonych konkursem studenckim RiConnect – Rethinking Infrastructure

Przedmiotem konkursu będą prace projektowe dotyczące zagospodarowania wybranych obszarów w jednym z miast: Hel, Puck lub Władysławowo w zakresie przestrzeni publicznych i systemów zrównoważonej mobilności.

Warsztaty projektowe odbędą się w wybranych dniach w okresie od 18 października do 10 listopada 2021 roku i obejmować będą m.in.: spotkania z przedstawicielami samorządów, wyjazd studialny na obszary konkursowe, zajęcia praktyczne w zakresie projektowania, konsultacje ze specjalistami w zakresie transportu, projektowania urbanistycznego i architektonicznego.

Na prace konkursowe będziemy czekać do końca listopada 2021 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2021 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2021. Zapisy na warsztaty i konkurs odbywają się poprzez e-Nauczanie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela opiekun wydarzenia ze strony WAPG, dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska malgorzata.kostrzewska@pg.edu.pl

Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

Celem przedmiotu jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji urbanistycznej przestrzeni wybranego fragmentu miasta. Zapoznanie studentów z metodami i technikami inwentaryzacji urbanistycznej w praktyce planistycznej.

Kurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek akademickich pracujących w obszarze architektury i planowania przestrzennego i obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze środowiskiem GIS.

Obejmuje treści takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi geoprocessingu, tworzenie kartogramów i kartodiagramów, wykonywanie analiz sieciowych i space syntax, zastosowanie narzędzi do geolokalizacji i georeferencji, tworzenie i wykorzystywanie siatek agregujących, map skupień, praca z rastrami i funkcjami ich przetwarzania, praca z numerycznym modelem terenu i chmurami punktów, zastosowanie analiz nasłonecznienia, zacienienia, nachylenia oraz widoczności, modelowaniem 3D, budowaniem modeli analitycznych, a także podstawy podstawy języka SQL i Python, oraz pracy z konsolą Pythona.

W ramach zajęć pracownicy i pracowniczki poznają program: QGIS oraz ArcGIS.