Kursy Wydziału Architektury

Akustyka Środowiska, sem. 2, Gospodarka Przestrzenna

 

Kurs przeznaczony dla studentów realizujących projekt przeddyplomowy na sem. 6 w formie zdalnej

Celem seminarium jest zaproponowanie rozwiązań plastyczno-przestrzennych wybranych wnętrz budynku Hydromechaniki z wykorzystaniem charakterystycznych elementów obiektu.

Kurs dla studentów VI semestru I stopnia z projektowania architektonicznego prowadzonego w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej / Studio Architektury Użyteczności Publicznej

Kurs przeznaczony dla studentów realizujących projekt przeddyplomowy na sem. 6 w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji

Kurs przeznaczonydla studentów sem. 6 w celu prowadzenia zdalnych konsultacji w ramach przedmiotu Projektowanie Przeddyplomowe

Projektowanie Urbanistyczne IV, semestr 6 w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Prowadzące zajęcia : dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska, mgr inż. arch. Anna Rubczak

Transformacja dzielnic XX wieku (Brzeźno, Przymorze Wielkie, Zaspa Rozstaje). Badanie możliwości projektowania nowych przestrzeni publicznych w istniejącej tkance miejskiej, możliwości połączeń systemów zieleni pomiędzy dzielnicami. Rewitalizacja dzielnic mieszkalnych miasta post-socjalistycznego w obliczu zmian klimatu. Rewitalizacja na styku miasta i morza (Zatoki Gdańskiej).

E- kurs ma na celu przeprowadzenie zdalnych konsultacji wśród uczestników przedmiotu Projektowanie architektoniczne przeddyplomowe na sem. VI.

Kurs obieralny dla studentów Wydziału Architektury dotyczący zagadnień ochrony pożarowej budynków i bezpieczeństwa użytkowania.

Projektowanie Urbanistyczne 1, przedmiot prowadzony na pierwszym semestrze studiów magisterskich na kierunku Architektura.

 

Prowadzący:

dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska

mgr inż. arch. Julia Kurek

kurs zawiera materiały pomocnicze do prowadzonego na kierunku ACR na semestrze 6 wykładu techniki programowania w systemach wbudowanych

Kurs obejmuje część zajęć z przedmiotu Historii Architektury Polskiej I - poświęconego budownictwu w Polsce średniowiecznej. Kurs jest przeznaczony jedynie dla studentów sem. IV Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020.

URBANISTYKA I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE II: Projektowanie Urbanistyczne I

Przedmiot "Projektowanie Urbanistyczne I" należy do modułu "Urbanistyka i Środowisko Przyrodnicze II". Jest prowadzony na drugim semestrze studiów inżynierskich, na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Prowadzący przedmiot: Joanna Małuj, Julia Kurek

Celem zajęć jest zapoznanie studentów I roku studiów inżynierskich Gospodarki Przestrzennej z problematyką planowania rozwoju złożonych organizmów miejskich na przykładzie dzielnic mieszkaniowych i obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest analiza i ogólna koncepcja urbanistyczna dzielnicy lub obszaru problemowego dużego miasta. Studenci zapoznają się z koniecznością podejścia systemowego i współpracy z różnymi specjalistami w podnoszeniu jakości struktur miejskich, z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych, kulturowych i krajobrazowych i potencjału struktur miejskich, badanych w różnych skalach.

Ćwiczenia projektowe obejmują:

- wieloaspektową analizę struktury funkcjonalno-przestrzennej wybranej dzielnicy oraz jej powiązań z otoczeniem

- określenie wartości i problemów dzielnicy

- propozycję ogólnej koncepcji przekształceń dzielnicy uzupełnioną trzecim wymiarem.

Ćwiczenia w formie seminarium stanowią uzupełnienie ćwiczeń projektowych. Ćwiczenia te mają na celu zapoznanie się i dyskusję na temat rozwiązań i inspiracji z kraju i ze świata, oraz omówienie wybranych problemów i zagadnień związanych z projektem.

 

Urban Project IV - course for Erasmus and Polish students

Kurs przeznaczony jest dla studentów Gospodarki Przestrzennej trzeciego semestru magisterskiego. Przedmiotem wykładów są zagadnienia związane z marketingiem terytorialnym, w tym między innymi  z aspektami marketingu miasta, marki miejsca, brandingu miejskiego oraz planami i strategiami marketingu terytorialnego.

Przedstawienie praktycznej wiedzy oraz umiejętności dotyczących zarządzania flotą pojazdów w ujęciu strategicznym i operacyjnym. Dotyczy to polityki zarządzania flotą w firmie, definiowania zasad wykorzystania pojazdów oraz operacyjnych środków zarządzania posiadanym taborem. Uwzględniono również problematykę zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w zarządzaniu flotą

Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia, I rok, 2 semestr, Rok Akad. 2019/2020

Przedmiot: Techniki Informacyjne

Opis: wykorzystanie oprogramowania CAD w sporządzaniu dokumentacji planistycznej oraz w projektowaniu urbanistycznym.