Kursy Wydziału Architektury

Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot oraz Wydział Architektury PG zapraszają chętnych studentów kierunku Architektura i Gospodarka przestrzenna studiów inżynierskich i magisterskich do udziału w warsztatach projektowych zakończonych konkursem studenckim RiConnect – Rethinking Infrastructure

Przedmiotem konkursu będą prace projektowe dotyczące zagospodarowania wybranych obszarów w jednym z miast: Hel, Puck lub Władysławowo w zakresie przestrzeni publicznych i systemów zrównoważonej mobilności.

Warsztaty projektowe odbędą się w wybranych dniach w okresie od 18 października do 10 listopada 2021 roku i obejmować będą m.in.: spotkania z przedstawicielami samorządów, wyjazd studialny na obszary konkursowe, zajęcia praktyczne w zakresie projektowania, konsultacje ze specjalistami w zakresie transportu, projektowania urbanistycznego i architektonicznego.

Na prace konkursowe będziemy czekać do końca listopada 2021 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca 2021 roku.

Na zgłoszenia czekamy do 10 października 2021. Zapisy na warsztaty i konkurs odbywają się poprzez e-Nauczanie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela opiekun wydarzenia ze strony WAPG, dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska malgorzata.kostrzewska@pg.edu.pl

Celem przedmiotu jest wykonanie kompleksowej inwentaryzacji urbanistycznej przestrzeni wybranego fragmentu miasta. Zapoznanie studentów z metodami i technikami inwentaryzacji urbanistycznej w praktyce planistycznej.

Kurs skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek akademickich pracujących w obszarze architektury i planowania przestrzennego i obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze środowiskiem GIS.

Obejmuje treści takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi geoprocessingu, tworzenie kartogramów i kartodiagramów, wykonywanie analiz sieciowych i space syntax, zastosowanie narzędzi do geolokalizacji i georeferencji, tworzenie i wykorzystywanie siatek agregujących, map skupień, praca z rastrami i funkcjami ich przetwarzania, praca z numerycznym modelem terenu i chmurami punktów, zastosowanie analiz nasłonecznienia, zacienienia, nachylenia oraz widoczności, modelowaniem 3D, budowaniem modeli analitycznych, a także podstawy podstawy języka SQL i Python, oraz pracy z konsolą Pythona.

W ramach zajęć pracownicy i pracowniczki poznają program: QGIS oraz ArcGIS.

Conducting unit: Faculty of Architecture / Erasmus

Field of the study: Architecture

Academic year: 2020/2021 summer

Duration:  15 weeks (30 hours laboratory per term)

Subject objectives: The course aim is to demonstrate the application of Computer Aided Design in preparation of architectural presentations. Using hands-on exercises, students explore how to create project presentations using 2D drawings and 3D models created in AutoDesk AutoCAD and SketchUp programs.

Enrolment: Please try to log-in to the e-nauczanie platform first, and join the course using the "Self enrolment (Student)" method

This course is designed for students majoring in Architecture (1st semester of MSc program).

Contact person: Tomasz Falborski (tomfalbo@pg.edu.pl)


The aim is to build the student's knowledge about the possibilities of using 2D & 3D communication techniques, to develop basic skills in the area of digital built environment and in preparing graphic presentations using computer software. It incorporates the features, commands, and techniques for creating and exchanging design data, editing and printing.

Conducting unit: Faculty of Architecture

Field of the study: Architecture

Academic year: 2021/2022 (sem II summer)

Duration: 15 weeks (30 hours laboratory per term)

Kurs uzupełniający dla zajęć z projektowania architektonicznego.

Przedmiotem zajęć jest zaprojektowanie akademika dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dzielnicy Gdańsk - Aniołki wraz z z apartamentami dla lekarzy wizytujących oraz usługami towarzyszącymi (kawiarnia i strefa aktywności fizycznej). Obiekt ten stanowić ma reakcję na czasy pandemii, oferując przyszłym lekarzom przestrzeń służącą regeneracji oraz integracji.  Tematem zajęć, jest „oddychający” akademik - obiekt, w którym  wnętrze i zewnętrze współgrają ze sobą niczym naczynia w żywym organizmie. Metaforyczne „oddychanie” wyrażać się ma w sposobie organizacji funkcji, zapewniając strefę relaksu i aktywności fizycznej, a także w sposobie budowania formy obiektu - w symbiozie z otoczeniem, a w tym z otaczającą zielenią. Temat ten stanowi punkt wyjścia do obrania indywidualnej idei projektu - do zrealizowanej w koncepcji architektonicznej, według założeń studenta.

The elective seminar is dedicated to daylight analysis within a built environment.

Wykłady: wtorki 10-12

Ćwiczenia: czwartki 10-16

Brief description:

The subject matter of the spatial form design classes is transformation. First, a black square becomes a flat graphic composition, which is then converted to color. The final stage of the transformation process is a spatial object, which is by assumption devoid of any utilitarian functions.

Course content / classes schedule:  

1. Graphic. The task is to create an achromatic flat composition in the contrast of white and black with the use of organic, geometric or mixed forms. Graphic work might be an individual expression on personal topics or possibly it could be relating to the current social or political issues. The graphic work can be realistic or abstract. From the formal point of view, the starting point for graphic composition is a square with sides 47x47cm, which should be divided into any number of elements. The obtained shapes should be used to assemble a composition arrangement by using the general principles of art. All elements obtained from dividing the square should be used in the composition. The quantity of black should remain constant.

2. Color. Interpretation of the previous work. Converting black and white into color. By using color, the previous compositional arrangement becomes changed. Color also influences the transmission of meanings. By completing this work various techniques can be implemented, mixed-media including.

3. Spatial form. The results of the analysis of the entire transformation process are works which are in between the architecture, sculpture and applied art. It can be a free-standing form in its several positions or an object hovering in the space independent from the ground. Any techniques can be implemented. Suggested materials: glass, metal, wood, stone, plaster, textiles, mixed techniques, three-dimensional printing, etc.

Krótki opis problematyki zajęć:

Miejsce, przestrzeń, czas, odczucie, emocje, twórcze przetworzenie. Zadanie projektowe odnosi się do działań artystycznych i projektowych z obszaru Site-Specific, Land Art oraz Interwencja w różnych lokalizacjach. W zadaniu powinna być uwzględniona specyfika przestrzenna i historyczna Kampusu Politechniki Gdański. Należy zaprojektować i zrealizować obiekt lub zespół obiektów w skali 1:1 zintegrowanych z przestrzenią kampusu. Ważnym elementem procesu projektowego jest też uwzględnienie aktualnej sytuacji pandemii, a także jej skutków społecznych i politycznych. Kolejnym odniesieniem mogą być zmieniające się pory roku. Kluczowa dla uzyskania efektu projektowego będzie współpraca zespołowa w grupie, zaczynając od badań wstępnych, a na realizacji obiektu kończąc.

Ogólne treści przedmiotu i harmonogram zajęć:  

Zajęcia podzielone będą na trzy części.

1. Część teoretyczną, składające się z omówień, wykładów i warsztatów, w tym dwa wykłady połączony z prezentacją multimedialną wygłoszone przez historyka sztuki prof. Łukasza Guzka z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: a) Temat land art  – dzieła sztuki realizowane w pejzażu; b) Temat site specific – dzieła sztuki realizowane w kontekście architektonicznym i urbanistycznym. Trzeci wykład i prezentację na temat bycia w przestrzeni i jej odczuwania przestawi artysty fotograf i architekt Kacper Kowalski.

2. Druga część zajęć będzie obejmować praktyczne badania terenowe i działania, wynikające z przeprowadzonych wcześniej warsztatów.

3. Trzecia część to realizacja obiektu w skali 1:1 oraz prezentacja projektu w formie plansz i portfolio.

Uwagi: szczegóły programu i harmonogram zajęć będą korygowane i dopasowywany do aktualnych potrzeb, oraz specyfiki zajęć prowadzonych zdalnie w warunkach pandemii.

Prowadzący: prof. Krzysztof Wróblewski, mgr sztuki Paweł Sasin, mgr sztuki Patryk Różycki, mgr inż. arch. Kacper Radziszewski

Kurs dotyczący praktyki dyplomowej po II semestrze magisterskim na kierunku Gospodarka Przestrzenna, na Wydziale Architektury.

Kurs rysunku architektonicznego dla studentów sem. 2 na Wydziale Architektury