Kursy Wydziału Architektury

Rysunek architektoniczny II  sem.2. 2023/2024

Kurs Problemy Dziedzictwa Architektonicznego i Urbanistycznego daje możliwość zapoznania się z politycznymi, ekonomicznymi i historycznymi uwarunkowaniami architektury polskiej w XIX i XX w. Na okres ten przypada m.in. upadek feudalizmu, rozkwit ery przemysłowej, narodziny modernizmy, czas totalitaryzmów oraz odbudowa Polski po II wojnie światowej.

Wspomniane wydarzenia spowodowały głębokie zmiany w architekturze i świadomości ludzi na temat dziedzictwa kulturowego. Dlatego też celem kursu jest zaznajomić studentów z wzajemnymi relacjami między architekturą współczesną i historyczną.

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Tematyka zajęć z projektowania ruralistycznego  obejmuje kształtowanie zabudowy w krajobrazie otwartym wybranego kraju europejskiego. Prace projektowe poprzedzone zostaną wykonaniem analiz krajobrazowych: przyrodniczej, kulturowej i kompozycyjnej. Proces projektowy prowadzony będzie z poszanowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Program nauczania zapewnia studentom solidne podstawy w BIM (Building Information Modelling) przy użyciu programu Autodesk Revit Architecture. Plan zajęć wprowadza w typowy przepływ pracy projektowej, rozwija umiejętności rozwiązywania problemów podczas tworzenia pełnego modelu 3D BIM i powiązanej z nim dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Kurs zawiera następujące zasoby: materiały szkoleniowe online, filmy instruktażowe oraz slajdy „krok po kroku”, opisy, instrukcje oraz pliki niezbędne do wykonania ćwiczeń. W zakres kursu wchodzą: współpraca i tworzenie interaktywnych linków z innymi programami (AutoCAD, SketchUp, IFC), poznanie funkcji, poleceń i zaawansowanych technik tworzenia trójwymiarowych modeli budynków BIM, pracy z parametrami, automatycznego generowania elementów architektonicznych na podstawie studialnych brył szkicowych (Form, Mass), praca z parametrami, poznanie narzędzi do generowania organicznych powłok, tworzenie wielopoziomowych parametrycznych elementów (klatek schodowych i wind), poznanie narzędzi do generowania elewacji, perspektyw i prezentacji architektonicznych, edycji i drukowania rysunków w formacie cyfrowym.

Pierwszy semestr zajęć jest wprowadzeniem do projektowania architektonicznego i ma na celu rozwinięcie umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Studenci zapoznają się z różnymi technikami ekspresji przestrzennej, zachęcani są do eksperymentowania z różnymi sposobami tworzenia przestrzeni oraz jej własnej interpretacji. Studenci nabywają umiejętności tworzenia abstrakcyjnych kompozycji płaskich (2D) i przestrzennych (3D) ilustrujących zamierzone emocje oraz nastroje. Na tym etapie zachęcani są do poszukiwania dobrych praktyk i inspiracji z natury. 

Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.