Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA s. 3

 PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

Przedmiot projektowy  dla studentów 3 semestru
studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna WA PG.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, kurs założony w celu udostępniania materiałów i archiwizacji projektów semestralnych.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA s.1   

 ZASADY PROJEKTOWANIA  Prowadzącydr inż.arch. Roman Ruczyński

Zapraszam na cykl: moich wykładów
naszych ćwiczeń
Waszych prezentacji
wspólnych dyskusji.

Kurs założony w celu udostępniania materiałów i archiwizacji prac semestralnych - RR

 

temat:

Tegoroczny kurs Kompleksowego Planowania Miast poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce odnowy i rewitalizacji miasta, rozumianej jako narzędzie strategiczne.

Motywem przewodnim będzie jednak "Dzielnica w 15 minut" - najpopularniejsze obecnie hasło, opisujące kluczową zasadę tworzenia współczesnych dzielnic samowystarczalnych. Wszystko na wyciągnięcie ręki - mieszkanie, praca, edukacja, kultura i rekreacja. Czy można to sobie wyobrazić w oddzielonej od centrum dzielnicy mieszkaniowej - malowniczo położonego na morenowych wzgórzach blokowiska? 

Wokół wizji "miejskiej samowystarczalności" toczyć będzie się nasza projektowa dyskusja. Szukać będziemy potencjałów samowystarczalności, zastanawiać się nad możliwościami ich wykorzystania oraz określać alternatywne scenariusze rozwoju. Czy uda się nam zaproponować innowacyjne spojrzenie na dzielnice o parametrach metrozony, dotknięte procesami niekontrolowanej reurbanizacji? Przekonamy się w czerwcu, gdy nasze mikrostrategie rozwoju dzielnicy będą gotowe.

Pracować będziemy we współpracy z Biurem Architekta Miasta.

Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej.

W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą:

1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego,

2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego

3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego i zaopatrzenia w ciepło

Zajęcia zintegrowane są ściśle z przedmiotami obieralnymi I (infrastruktura wodna) i II (przestrzenie publiczne i infrastruktura) oraz wykładami z zakresu projektowania systemów infrastruktury miejskiej (komunikacja i wod-kan).

GOSPODARKA PRZESTRZENNA s.1   

 ZASADY PROJEKTOWANIA

Prowadzący:
dr inż.arch. Roman Ruczyński

Zapraszam na cykl: moich wykładów
naszych ćwiczeń
Waszych prezentacji
wspólnych dyskusji.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, kurs założony w celu udostępniania materiałów i archiwizacji prac semestralnych.

RR

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA s. 3

 PODSTAWY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

Przedmiot projektowy  dla studentów 3 semestru
studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna WA PG.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, kurs założony w celu udostępniania materiałów i archiwizacji projektów semestralnych.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA s. 3

 PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Przedmiot projektowy  dla studentów 3 semestru
studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna WA PG.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, kurs założony w celu udostępniania materiałów i archiwizacji projektów semestralnych.

Zajęcia dotyczą wyzwań realizacji 11 celu Światowej Polityki Zrównoważonego Rozwoju czyli kwestii budowania odpornych społeczności miejskich w krajach rozwijających się

Wykłady odbywają się w formule zdalnej w układzie zajęć zblokowanych wg indywidualnego planu.

prowadząca: dr Gabriela Rembarz grem@pg.edu.pl

temat:

Tegoroczny kurs Kompleksowego Planowania Miast poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce odnowy i rewitalizacji miasta, rozumianej jako narzędzie strategiczne.

Motywem przewodnim będzie jednak "Oksywie w 15 minut" - najpopularniejsze obecnie hasło, opisujące kluczową zasadę tworzenia współczesnych dzielnic samowystarczalnych. Wszystko na wyciągnięcie ręki - mieszkanie, praca, edukacja, kultura i rekreacja. Czy można to sobie wyobrazić w rejonie oddzielonym od centrum miasta strefą portową, rozwijającego się od dekad w swoistej izolacji, ciążąc jednocześnie do rejonu północnych Kaszub tzw. NORDY. Realizacja miejskiego programu rewitalizacji pozwoliła dokonać pierwszy krok ku odnowie dzielnicy tradycją miejsca sięgającej wieków średnich. Jednak granice obszaru rewitalizacji dzielą rozległy i zróżnicowany obszar mieszkaniowy uczytelniając potrzebę określenia nowej wizji rozwoju.

Wokół tej właśnie wizji - samowystarczalnego Oksywia toczyć będzie się nasza projektowa dyskusja. Szukać będziemy potencjałów samowystarczalności, zastanawiać się nad możliwościami ich wykorzystania oraz określać alternatywne scenariusze rozwoju. Czy uda się nam zaproponować Miastu Gdynia innowacyjne spojrzenie na swoje północne antypody ? Przekonamy się w czerwcu, gdy nasze mikrostrategie rozwoju dzielnicy będą gotowe.

Pracować będziemy we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznej LIS w Gdyni.

Zintegrowane zajęcia projektowe poświęcone są zagadnieniom planowania urbanistycznego w kontekście projektowania miejskiej infrastruktury technicznej.

W trakcie studio projektowego dwuosobowe zespoły projektowe opracowywać będą koncepcję małego zespołu mieszkaniowego określającą:

1. zasady kompozycji urbanistycznej i programu funkcjonalnego,

2. rozwiązania układu drogowego i systemu parkingowego

3. rozwiązania systemu wodno-kanalizacyjnego i zaopatrzenia w ciepło

Zajęcia zintegrowane są ściśle z przedmiotami obieralnymi I (infrastruktura wodna) i II (przestrzenie publiczne i infrastruktura) oraz wykładami z zakresu projektowania systemów infrastruktury miejskiej (komunikacja i wod-kan).

 

XXX SEMESTR
   PROJEKTOWANIE 

 

streszczenie przedmiotu zostanie dosłane w terminie późniejszym