The aim of our course is to teach you how to design architecture.

The process of creation architecture is not just about function and construction. It is more, it is about creation of original, form with individual features and beauty that will become a meaningful part of our environment.

Therefore we base our course of architectural design on the connection with art. We continue a tradition of the famous Bauhaus school were architects and artists worked together.

Artistic composition will be a part of it. We start the course with the principles of composition

 

The semester program includes carrying out methodically related exercises. Therefore, a briefcase with all the works is needed during each class.

Each class will start with a lecture followed by exercises.

The results of the exercises should be presented in the next class.

We work on A3 format drawing paper with a thickness of minimum 120g.

For the final completion of the semester, a portfolio with a full cycle of exercises and a video presenting the concept development process should be presented.

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami plastycznymi stosowanymi do prezentacji opracowań studyjnych i projektów w różnych fazach.

Zajęcia odbywają się w sposób zdalny w środy, od godz. 15.00 do 16:30.

Wykonane zadania należy w czasie zajęć, lub najpóźniej do końca, dnia publikować na platformie e-nauczanie w formacie .jpg. Poszczególne części zadania (a,b,c,d) publikować łącznie w jednym pliku .jpg  

Prace skanować lub fotografować i opatrzeć opisem (np. co przedstawia fotografia). Do fotografii zaleca się używać aplikacji Camscanner, która dobrze radzi sobie z kontrolą białego tła i kontrastem. Rysunki na szarym tle i z brakiem kontrastu nie będą akceptowane.

 

The objective of the course Spatial Planning is to teach the architects the key concepts of town planning as well as about its relationship with the architectural practice. The exercises are designed to familiarize the participants with the main concepts that directly impacts on the work of architects, regardless of their respective national context:

- planning control, role of the technical regulations and the planning permissions;

- zoning and regulatory planning;

- informal / operational planning;

Seminaria dyplomowe obejmują prezentacje studenckie związane z przygotowaniem projektu dyplomowego.

Celem przedmiotu jest opracowanie pracy dyplomowej inżynierskiej, w tym opracowanie projektu  architektoniczno budowlanego z elementami projektu technicznego, oparte na koncepcji  architektonicznej wykonanej na sem. 6 na przedmiocie PROJEKT PRZEDDYPLOMOWY. Temat: ODDYCHAJĄCY AKADEMIK w Gdańsku Aniołki.

Lectures are held online on Tuesdays at 8.15, before the classes of  Architectural project.
The semester program includes lectures on architectural composition and architectural design.
Lectures provides theoretical support to the Course of Architectural Project and exercises.

The aim of our course is to teach you how to design architecture.

The process of creation architecture is not just about function and construction. It is more, it is about creation of original, form with individual features and beauty that will become a meaningful part of our environment.

Therefore we base our course of architectural design on the connection with art. We continue a tradition of the famous Bauhaus school were architects and artists worked together.

Artistic composition will be a part of it. We start the course with the principles of composition

 

The semester program includes carrying out methodically related exercises. Therefore, a briefcase with all the works is needed during each class.

Each class will start with a lecture followed by exercises.

The results of the exercises should be presented in the next class.

We work on A3 format drawing paper with a thickness of minimum 120g.

For the final completion of the semester, a portfolio with a full cycle of exercises and a video presenting the concept development process should be presented.

 

The programme will provide students with a solid grounding in BIM (Building Information Modelling) using Autodesks Revit Architecture. Students will review the advanced features of Revit for Architecture, a tool to support BIM (Building Information Modelling) and delivery of 3D digital models and related documentation. The lesson plans will specifically introduce students to common workflows and problem-solving skills while creating a full 3D model and associated construction documents.

Kurs przeznaczony dla studentów II semestru magisterskiego wydziału Architektury. Przedmiot ma na celu konsultacje konstrukcji budynku wielokondygnacyjnego.

To acquaint students with the essence of territorial self-government in Poland and selected European countries.

Presentation of local government units in Poland, their tasks and policies. Indication of the role and functions of territorial units in the investment and construction process.

 

Celem Przedmiotu jest zapoznanie studentów z podziałem, organizacją oraz funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce. Wykład ma na celu przedstawienie realizacji zadań własnych oraz zleconych przez JST, w szczególności związanych z prawem budowlanym oraz prawem zagospodarowania przestrzeni, jak również rolę JST w procesie inwestycyjno - budowlanym. Omówione zostaną ponadto podstawowe ustawy regulujące JST.

 

Zapraszam Państwa na zdalne wykłady z Podstaw Filozofii. Ze względów technicznych, link do zajęć znajdzie się w opisie przedmiotu w poniedziałek 4.10.21 przed wykłądem. Przepraszam za kłopot.