Właściwy kurs jest umieszczony na kierunku Gospodarka przestrzenna sem I