Nazwa kursu odpowiada osobie promotora/opiekuna pracy dyplomowej.