Nazwa kursu odpowiada osobie promotora/opiekuna pracy dyplomowej.

dr inż. Kornel Borowski

Kurs związany z prowadzeniem prac dyplomowych magisterskich na kierunku Elektrotechnika.