Nazwa kursu odpowiada osobie promotora/opiekuna pracy dyplomowej.

dr inż. Kornel Borowski