Celem przedmiotu jest zapoznanie z charakterystyką różnych typów ścieków w zależności od ich pochodzenia (sektor komunalny i przemysłowy) oraz powszechnie stosowanymi technologiami usuwania zanieczyszczeń ze ścieków a także metodami alternatywnymi. Kolejnym celem jest przybliżenie problematyki zagospodarowania osadów ściekowych generowanych w komunalnych oczyszczalniach ścieków i zakładach przemysłowych.

 

 

Studenci nauczą się przedstawiać zagadnienia związane z analizą i monitoringiem zanieczyszczeń środowiska.

Studenci zostaną zapoznani z nowoczesnymi technikami analitycznymi wykorzystywanymi do celów analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska.

Zapoznanie studentów z technikami analitycznymi wykorzystywanymi do analizy i monitoringu zanieczyszczeń środowiska. Zajęcia praktyczne.