Celem przedmiotu jest nauczenie studenta zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. W ramach przedmiotu studenci poznają wybrane standardy, metodyki i dobre praktyki pozwalające na zarządzanie ryzykiem, utrzymanie ciągłości działania, wykrywanie i obsługę incydentów. Elementy praktyczne obejmują zagadnienia związane z praktykami bezpiecznego wytwarzania kodu, sposobów przeprowadzania audytów informatycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z mechanizmami bezpieczeństwa, zagrożeniami, jakie są z nimi związane, rozwiązaniami jakie można zastosować w celu podniesienia bezpieczeństwa, a także wytworzenie podejścia do bezpieczeństwa rozumianego jako proces ciągły - zarządzania bezpieczeństwem.

Acquiring the skills to design, build and configure computer networks. Demonstration of skills to identify and analyze selected protocols and mechanisms of LAN and WAN networks.

The lecture tackles the problem of VLSI circuits design. In particular, emphasis is put on the physical design stage and more in-depth discussion of its sub-components. The lecture also focus on detailed explanation of selected numerical algorithms that are utilized in the course of physical design.

Specialization: Microelectronic Systems

Wydział Chemii

studia II stopnia, stacjonarne,

kierunek: Zielone Technologie i Monitoring

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z podstawowymi mechanizmami kryptograficznymi. W ramach przedmiotu Studenci poznają podstawy zagrożeń i zabezpieczeń oraz mechanizmy uwierzytelniania. W dalszej części przedmiot obejmuje podstawy kryptografii, protokoły kryptograficzne, a także różnorodne implementacje i zastosowania kryptografii asymetrycznej, jak m. in. podpis cyfrowy, znakowanie czasem, PKI. Podczas zajęć poruszana jest również tematyka powiązana bezpośrednio z kryptografią, m. in. prywatność i anonimowość, ochrona baz danych, czy elementy kryptografii kwantowej i postkwantowej. Wybrane zagadnienia Studenci mają możliwość poznać praktycznie w ramach zajęć projektowych.