Celem przedmiotu jest wprowadzenie do najważniejszych zagadnień istotnych z punktu widzenia bezprzewodowej transmisji danych, w tym podstaw związanych z propagacją sygnałów radiowych, z uwzględnieniem różnych środowisk działania systemów, oraz informacji dotyczących najpopularniejszych systemów bezprzewodowych wykorzystywanych w systemach bezzałogowych, z uwzględnieniem ich bloków funkcjonalnych, parametrów i konfiguracji mających wpływ na jakość transmisji danych. Uzupełnieniem przedmiotu będą praktyczne aspekty instalacji i użytkowania systemów bezprzewodowych.

Kurs dla kierunku Informatyka, stopień II, sem. I, studia stacjonarne. Jest to trzecia część przedmiotu Badania Operacyjne.

Sieci komputerowe NST 2024

15wykład 15laboratorium

Przedmiot dotyczy podstaw algorytmów i protokołów kryptograficznych oraz ich analizy z punktu widzenia głównych atrybutów bezpieczeństwa informacji. W szczególności przedstawia wybrane przykłady szyfrów z kluczami symetrycznymi i asymetrycznymi, własności kryptograficznych funkcji skrótu, zagadnienia związane z dystrybucją kluczy oraz typy ataków na systemy kryptograficzne. W trakcie wykładu przedstawione są niezbędne metody matematyczne. Projekt przewiduje samodzielne wykonanie prezentacji obejmującej wybrane algorytmy i protokoły wraz z opracowaniem narzędzi do ilustracji ich działania.

This is a space for distribution of announcements and documents related to the 2024 Workshop for PhD Students and Young Researchers at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdańsk University of Technology.

The 2024 Workshop was scheduled for Monday, July 1, 2024.

Procesy Losowe - Teoria dla Praktyka