Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z algorytmami ewolucyjnymi. Wykład obejmuje następujące zagadnienia: ewolucyjne technik optymalizacji; kodowanie i dekodowanie parametrów; metody oceny stopnia przystosowania; metody selekcji osobników; operacje genetyczne; strategie podstawień; metody skalowania przystosowania; mechanizm niszowania; wielokryterialna optymalizacja.

Kurs do wykładu z Techniki radia programowalnego omawia zagadnienia sprzętu i oprogramowania, które są wykorzystywane podczas realizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych w technologii radia programowalnego (ang. Software Defined Radio - SDR).

The course for the lecture on Software Defined Radio Technology discusses the issues of hardware and software that are used in the implementation of transmitting and receiving devices in Software Defined Radio (SDR) technology.

The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

Wykład poświęcony jest omówieniu metod identyfikacji procesów (sygnałów bądź obiektów) dynamicznych.

Kurs podstaw uczenia głębokiego przeznaczony dla studentów kierunku Informatyka. Obejmuje wprowadzenie do nadzorowanego uczenia maszynowego, budowę podstawowych sztucznych sieci neuronowych oraz algorytmów ich uczenia, a także bardziej zaawansowane architektury (sieci splotowe, rekurencyjne, transformery) i techniki regularyzacji i optymalizacji.

Przedmiot Technika Rozbudowy Systemów Wbudowanych jest realizowany w ramach specjalności uzupełniającej Systemy Wbudowane sem. 2.

Prowadzący: dr inż. Andrzej Kwiatkowski