Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu

Blok dotyczący realizacji laboratorium z przedmiotu Technologia studyjna, specjalność Systemy multimedialne, semestr 7.

Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć stacjonarnych.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć stacjonarnych.

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć stacjonarnych.

Celem kursu jest zapoznanie z systemami tworzenia grafiki komputerowej 2D i 3D z wykorzystaniem bibliotek graficznych i standardów (OpenGL, Vulkan, Direct3D, WebGL), języków cieniowania (GLSL i HLSL), modeli oświetlenia i materiałów.

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 2 studiów stacjonarnych II stopnia na Wydziale ETI PG na kierunku Informatyka, dla specjalności Technologie geoinformatyczne i mobilne oraz dla studentów innych specjalności jeśli w swoim programie studiów mają ten przedmiot bądź realizują go jako przedmiot obieralny.

Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji internetowych, poprzez omówienie głównych technik, języków i narzędzi wykorzystywanych po stronie serwerowej i klienckiej.

Web Application Design covers the software design phase, which falls between the analysis of the problem domain and the implementation of the program in the code. It shows the rules and guidelines for application design in general, with particular emphasis on web application design problems. Teaches systematic design in aspects of system architecture, application logic, user interface and data structure. Emphasizes the consistency of the project with analytical models and requirements specification. Provides design document templates. Presents and discusses design patterns for distributed applications published by Sun Microsystems.

Informatyka, 2 stopień zaoczne (MSU)

studia dzienne magisterskie, kierunek Informatyka

Inżynieria Danych, 1 stopień stacjonarne