Kurs elektroniczny dotyczący przedmiotu na sem. 7 Seminarium Dyplomowe Inżynierskie - Optoelektronika

Sieci korporacyjne 2023/24, informatyka, studia I stopnia, VI sem., strumień systemy

Network Operating Systems 2023/24, Informatics, full-time postgraduate studies, 1st semester

Zabezpieczenia w systemach i uslugach.

Zapoznanie z budową i możliwościami wbudowanych systemów mikroelektronicznych.

Zapoznanie z budową i możliwościami mikroelektronicznych systemów programowalnych, zbudowanych w oparciu o układy programowalne FPGA. Nauczenie studentów, w jaki sposób wewnątrz jednego układu FPGA utworzyć pełen mikroprocesorowy system wraz z procesorem, magistralami, układami peryferyjnymi i pamięcią. Zapoznanie z metodami uruchamiania takich systemów.

Kurs dla przedmiotu Współczesne Języki Programowania sem. zimowy 21/22