The curse is led for part-time studies, on the first semester of postgraduate studies.

Anteny w komunikacji bezprzewodowej, s. 7, studia I stopnia, subkierunek Elektronika, profil Technika antenowa

Kurs przeznaczony dla studentów 5 semestru studiów pierwszego stopnia dla kierunku Informatyka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studenta z obszarami zastosowań i kierunkami rozwoju systemów wbudowanych oraz opanowanie metod programowania systemów wbudowanych realizujących określone zadania.

Pojecia podstawiowe, budowa sytemów wbudowanych, układy współpracujące, techniki tworzenia aplikacji

Kurs skierowany do studentów II semestru kierunku informatyka (II stopień) na specjalności ISI.

Laboratorium "Sterowanie Analogowe", wydział ETI, Katedra KSiS, I stopień studiów

Projekt - studenci WETI ( EiT, ACiR, INF) oraz WEiA

Lecture "Communication and Visualisation in Building Automation", Wydział ETI, katedra KSiS, II stopień studiów 

Wykład "Komunikacja i wizualizacja w automatyce budynków", wydział ETI, katedra KSiS, II stopień studiów

Wykład "Roboty mobilne", wydział ETI, katedra KSiS, I stopień studiów

Laboratorium "Podstawy robotyki", wydział ETI, katedra KSiS, I stopień studiów

Wykład "Mechatronika", Wydział ETI, katedra KSiS, I stopień studiów

Kurs dla interdyscyplinarnych studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne.