This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

This course is designed for M.Sc. students of Space and Satellite Technologies, including Computer Science and Aerospace Technologies, within the specialty Engineering and Management of Space System [EMSS].

Przedmiot ten prowadzony jest na studiach zaocznych magisterskich MSU, specjalność: Systemy i technologie mobilne (WETI), II stopnia, niestacjonarne.

Kurs przeznaczony jest dla uczestników SDW - przedmiot obowiązkowy dla II roku.

Niestacjonarne I stopnia (inżynierskie), sem. 7 Informatyka

(R1707I--0)

Kierunek: Elektronika i telekomunikacja 
Studia magisterskie (II stopnia)
Profil: Optoelektronika + specjalność uzupełniająca
Rok 1
Semestr 2 (mgr)

Kierunek Elektrotechnika, I stopień, studia stacjonarne, semestr 5

Kurs umożliwia studentom nabycie umiejętności budowy modeli, to znaczy reprezentowania pewnych aspektów rzeczywistego świata przez liczby i symbole, którymi łatwo manipulować aby ułatwić studiowanie dynamiki istniejących lub hipotetycznych systemów tanim kosztem.

Technika antenowa, studia II stopnia, specjalność: Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS)