Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4

This is a web page for our course in Data Mining.

Course discusses components, characteristics, classification, analysis, and applications of queuing systems.

Przedmiot dotyczy podstaw algorytmów i protokołów kryptograficznych oraz ich analizy z punktu widzenia głównych atrybutów bezpieczeństwa informacji. W szczególności przedstawia wybrane przykłady szyfrów z kluczami symetrycznymi i asymetrycznymi, własności kryptograficznych funkcji skrótu, zagadnienia związane z dystrybucją kluczy oraz typy ataków na systemy kryptograficzne. W trakcie wykładu przedstawione są niezbędne metody matematyczne. Projekt przewiduje samodzielne wykonanie prezentacji obejmującej wybrane algorytmy i protokoły wraz z opracowaniem narzędzi do ilustracji ich działania.

The e-learning course page for the purpose of the remote or hybrid learning for Random Processes.