Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

Systemy chmurowe stanowią, tak pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i sposobu realizacji związanych z nimi zadań projektowych i utrzymaniowych, charakterystyczną odmianę systemów sieciowych, wymagającą od ich projektantów i administratorów specyficznej wiedzy i umiejętności. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyficznych cech środowiska chmurowego, jego elementów składowych, architektury, a także rodzajów świadczonych z jego użyciem usług i sposobów ich wdrażania. Omówione zostaną metod zarządzania wraz z rozwiązaniami służących ich automatyzacji (orchestration).

Systemy chmurowe stanowią, tak pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i sposobu realizacji związanych z nimi zadań projektowych i utrzymaniowych, charakterystyczną odmianę systemów sieciowych, wymagającą od ich projektantów i administratorów specyficznej wiedzy i umiejętności. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyficznych cech środowiska chmurowego, jego elementów składowych, architektury, a także rodzajów świadczonych z jego użyciem usług i sposobów ich wdrażania. Omówione zostaną metod zarządzania wraz z rozwiązaniami służących ich automatyzacji (orchestration).

Widening the students knowledge about the selected methods of artificial intelligence

Uzupełnienie wiedzy studentów o wybrane metody sztucznej inteligencji

Przedmiot poświęcony bazom danych - od teorii po praktykę wykorzystania. Omówione zostaną modele danych, ich praktyczne realizacje i sposoby ich użycia.

Przedmiot poświęcony systemom baz danych