Seminarium dyplomowe magisterskie dla studentów II stopnia w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych.

to jest

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studenta wiedzy w zakresie kierowania firmą hi-tech we wszystkich aspektach jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień marketingu.

Procedury detekcji zmian w sygnałach.

 

Konsultowanie projektów badawczych.

 

Systemy mikroprocesorowe - architektury i programowanie.

 

Materiały pomocnicze do przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów - laboratorium

kierunki: AiR, IBM, EiT stopień I, semestr 4