Przedmiot dotyczący danych i systemów ich składowania w bazach danych

Przedmiot poświęcony projektowaniu i programowaniu systemów wbudowanych na potrzeby aplikacji biomedycznych. W ramach przedmiotu omawiane są typowe bloki wejściowe i wyjściowe - zarówno cyfrowe jak i analogowe oraz podstawy konstruowania i specyfika aplikacji w systemach wbudowanych.

Przedmiod poświęcony wytwarzaniu / przesyłaniu / magazynowaniu i konwersji energii elektrycznej na potrzeby aplikacji i systemów biomedycznych

Kurs dla I-go stopnia Inżynierii Biomedycznej (Informatyka w medycynie).

Celem realizacji przedmiotu Optoelektronika jest umożliwienie studentom kierunku EiT studiów nad zjawiskami i prawami optyki, poznanie zespołu wybranych elementów optoelektronicznych, podstawowych zastosowań nowoczesnych metod pomiarowych, procesów technologicznych oraz układów i systemów pozyskiwania i przetwarzania informacji.

Języki programowania dla sztucznej inteligencji - AITech