Seminarium dyplomowe magisterskie, na którym dyplomanci referują postępy w swoich pracach. 

nazwa: PODSTAWY KRYPTOGRAFII

kod: 37687W0

poziom kształcenia: II

Stopień 2 semestr 2

Kierunek 'informatyka'

specjalność 'algorytmy i technologie internetowe'

Acquiring the skills to design, build and configure computer networks. Demonstration of skills to identify and analyze selected protocols and mechanisms of LAN and WAN networks.

Seminarium Dyplomowe Magisterskie 2023

Projektowanie kombinacyjnych i sekwencyjnych układów cyfrowych.

Celem przedmiotu jest pozyskanie zrozumienia procesu zarządzania bezpieczeństem systemów, stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa oraz umiejętności analizy bezpieczeństwa systemu zawierającego oprogramowanie.

Wykład: poniedziałek, godz. 11:15, sala EA 31

Podstawy elektrofizjologii, żródła sygnałów, typowe problemy związane z akwizycją i przetwarzanem biosygnałów. Omówienie typowych układów pomiarowych i ich specyfika. 

Zasady przetwarzania biosygnałów.

Podstawowe pojęcia CAD CAM

Omówienie typowych procesów technologicznych w projektowaniu i wytwarzaniu elektroniki 

Zasady tworzenia dokumentacji wykonawczej dla CAD/CAM 

Dobre praktyki w przygotowaniu dokumentacji, typowe formaty danych

Podstawowe pojęcia - dane, baza danych, model danych. Modele danych - płaski, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, język SQL na przykładzie PostgreSQL. Bazy obiektowo relacyjne, bazy noSQL, Zasady i techniki tworzenia aplikacji korzystających z baz danych