Podstawowe pojęcia - dane, baza danych, model danych. Modele danych - płaski, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, język SQL na przykładzie PostgreSQL. Bazy obiektowo relacyjne, bazy noSQL, Zasady i techniki tworzenia aplikacji korzystających z baz danych

Podstawy wytwarzania , przesyłania i magazynowania energii. Rodzaje i topologie zasilaczy liniowych i impulsowych. Baterie i akumulatory - zasady eksploatacji. Zasilacze medyczne - specyfika układów zasilania systemów mikro, średniej i b.dużej mocy. Zeroemisyjne źródła energii

Pojęcie danych, modelu danych, bazy danych

Modele danych - Płaski , hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy

Podstawy j. SQL na przykładzie PostgreSQL

Bazy non SQL 

Systemy chmurowe stanowią, tak pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i sposobu realizacji związanych z nimi zadań projektowych i utrzymaniowych, charakterystyczną odmianę systemów sieciowych, wymagającą od ich projektantów i administratorów specyficznej wiedzy i umiejętności. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej specyficznych cech środowiska chmurowego, jego elementów składowych, architektury, a także rodzajów świadczonych z jego użyciem usług i sposobów ich wdrażania. Omówione zostaną metod zarządzania wraz z rozwiązaniami służących ich automatyzacji (orchestration).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z mechanizmami bezpieczeństwa, zagrożeniami, jakie są z nimi związane, rozwiązaniami jakie można zastosować w celu podniesienia bezpieczeństwa, a także wytworzenie podejścia do bezpieczeństwa rozumianego jako proces ciągły - zarządzania bezpieczeństwem.

This is the course for English-speaking students of Research project I.

Access code: KSiSR2024

If you have some problem with access to the course please sent me e-mail to: slagaj@eti.pg.edu.pl (give me the name and your id number).

Ćwiczenia z przedmiotu Obwody i Sygnały

Podstawy optyki: 2 st. 1 sem. EiT, specjalność Optoelektronika

Strona kursu projektu z przedmiotu Projektowanie bloków funkcjonalnych kanałów cyfrowych. Zawiera informacje na temat przedmiotu, ogłoszenia wyników, instrukcje projektowe oraz służy do zgłaszania sprawozdań z wykonanych zadań.

Strona kursu laboratorium z przedmiotu Zaawansowane przetwarzanie sygnałów telekomunikacji cyfrowej. Zawiera informacje na temat przedmiotu, ogłoszenia wyników, instrukcje laboratoryjne oraz służy do zgłaszania sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.