Podstawowy obwodów prądu stałego i zmiennego.

This is the project part of the System Identification subject.

Kierunek: Automatyka, Cybernetyka i Robotyka (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6.

studia magisterskie - semestr 3, kierunek elektronika, specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne (obieralne na kierunku Inżynieria Biomedyczna).

Przedmiot składa się z wykładu (15 godzin) i seminarium (15 godzin). Normalnie zajęcia odbywają się 2 godz. na tydzień.Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć Praktykę zawodową.

Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami technologii interakcji, a w szczególności projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowana jest jedna prototypowa gra, np. platformówka 2D.

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami technologii interakcji, a w szczególności projektowania gier z wykorzystaniem popularnych silników jak Unity i Unreal Engine. W trakcie kursu realizowana jest jedna prototypowa gra, np. platformówka 2D.