Kurs ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami szeroko pojętych technologii multimedialnych, z którymi spotykają się praktycznie na każdym kroku. Studenci poznają perceptualne podstawami kompresji dźwięku oraz obrazu ruchomego i nieruchomego. Uczą się tworzyć i zarządzać stronami www. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się także interfejsy multimodalne oraz podstawy tworzenia grafiki 2D i 3D. Poruszane są również elementy sztucznej inteligencji.

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Semestr: 4

Kurs Mechaniki Ogólnej i Wytrzymałości Materiałów dla Studentów kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na studiach stacjonarnych inżynierskich, na roku II, semestrze IV.

1. "Technika obliczeniowa i symulacyjna" - wykład (Metody Numeryczne) dla EiT, sem. 2, na studiach I stopnia

Wykładowca:           dr inż. B. Stawarz-Graczyk

2. "Technika obliczeniowa i symulacyjna" - wykład (z zagadnień dotyczących PSpice'a i Matlaba) dla EiT, sem. 2, na studiach I stopnia

Wykładowcy:            dr inż. Jan Schmidt (PSpice, Matlab)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Jan Schmidt  KSON WETI PG

Tematyka kursu obejmuje omówienie budowy/architektury mobilnych systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemu Android. Poruszane są zagadnienia związane z mechanizmami i technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach i systemach mobilnych. W ramach laboratorium wykonywane są ćwiczenia związane z programowaniem aplikacji mobilnych z użyciem natywnego środowiska deweloperskiego Android SDK.

(Informatyka, studia dzienne inżynierskie)

Przyrządy Półprzewodnikowe - wykład 2024 dla studentów I stopnia, 2 sem.  kierunków ACiR i IBM na WETI

 

The aim of the course is for a student to develop the understanding of terminology, objectives and scope of information security management and privacy management and to learn about related assurance and assessment methods.