Projekt badawczy 2023/24

Wykład na kierunku EiT/ACiR/IBM sem. 2 st. inż. 

Wykład i zajęcia projektowe z Metod projektowania eksperymentu

Elektronika w medycynie (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2023/2024 - zimowy (obecnie sem. 7)

The main aim of the course is to familiarize students with the basic problems in team strategies, such as: the use of the particle swarm optimization algorithms, the ant colony optimization, stochastic distributed searches, algorithms for team strategy, multi-agent systems, modeling intelligent cooperation, simulations of social behavior. The form of passing the course is passing the exam and completing a project task

Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

W ramach prowadzonych zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Sterowanie Analogowe", studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne dotyczące następujacej tematyki:

  • Identyfikacja modeli analogowych procesów przemysłowych,
  • Badanie jakości i dokładności sterowania,
  • Stabilizacja i korekcja liniowych układów regulacji,
  • Zastosowanie sterowników PID w serwomechanizmach prądu stałego,
  • Badanie przekaźnikowych układów sterowania,
  • Komputerowe wspomaganie analizy i syntezy układów sterowania.

Kurs przeznaczony dla studentów 6 semestru studiów I stopnia, kierunek EiT. Kurs przedstawia architekturę procesorów sygnałowych na kilku wybranych konstrukcjach firmy Texas Instruments oraz Analog Devices. Prezentuje także sposoby ich programowania oraz omawia przykładowe, popularne algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów, jakie są realizowane przez takie procesory.