Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy studium doktoranckiego semestr 6

Programowanie i modelowanie w języku Matlab. Zadania z funkcjami operującymi wektorami oraz macierzami dla zmiennych rzeczywistych i zespolonych. Funkcje dla zmiennych znakowych - łańcuchowych. Operacje na wielomianach . Obliczenia symboliczne całki, pochodne. Rozwiązywanie równań różniczkowych. Generatory liczb pseudolosowych - zastosowanie. Grafika 2D wykresy funkcji rzeczywistych i zespolonych, FFT, wykresy powierzchni w 3D. Programowanie z interfejsem graficznym GUI. Elementy grafiki wektorowej 2D i 3D, transformacje obrazu obrót, przesunięcie i skalowanie -animacja. Analiza obrazu bitmapowego.

The goal of the subject is to extend of the knowledge gained in the framework of general mechanics (statics, kinematics, dynamics). Students will be familiarized with the description of the kinematics and dynamics of motion in typical gravity-related research conditions (microgravity in parabolic flights, drop towers, sounding rockets) as well as gravity-related research platforms, its opportunities and limitations. Additionally, students will be prepared to conducting basic research, research planning, scientific project management.

Within this team project, students will be designing a space mission. Each student will choose a subsystem: mission analysis, propulsion, communication, structure, mechanisms, power, thermal, onboard data handling. Together, by means of concurrent engineering a primary system definition will be completed.

Within this team project, students will be designing a space mission. Each student will choose a subsystem: mission analysis, propulsion, communication, structure, mechanisms, power, thermal, onboard data handling. Together, by means of concurrent engineering a primary system definition will be completed.

Presentation of principal mechanisms and laws of heat transfer. The lecture familiarises with the methods of tackling the problems of conduction, convection and radiation as well as mass transfer. Foundations for calculation of heat exchangers are presented as a way to utilise all mentioned heat and mass transfer mechanisms.

Przedmiot obejmuje zagadnienia praktyczne i teoretyczne związane z eksploatacją maszyn, w oparciu o przykłady z praktyki inżynierskiej, w tym awarie i zagadnienia konstrukcyjne.

This course comprises lectures on slected problems of machine design. The project/laboratory part is devoted to 3D modeling with some elements of FEM calculations