Morskie Konstrukcje Wsporcze I: Wykład, ćwiczenia i laborka

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z koncepcją marketingu doświadczeń, będącego coraz częściej obligatoryjną podstawą innowacyjnych strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz ukazanie praktycznego zastosowania niniejszej idei (zarządzanie doświadczeniami, strategiczne moduły doświadczeń, mapowanie podróży klienta i pracownika firmy). 

The aim of the course is to familiarize students with the concept of experience marketing, which is more and more often an obligatory basis for innovative marketing strategies of enterprises, and to show the practical application of this idea (experience management, strategic experience modules, mapping customer and company employee journeys).

Kurs zawiera materiały w ramach realizacji  ćwiczeń z przedmiotu oraz inne informacje

Materiały potrzebne dla przedmiotu Informatyka część Matlab

Kurs z przedmiotu "Biotribologia" dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, studia II stopnia, sem. 02

Kurs z przedmiotu "Biotribologia" dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, studia I stopnia, sem. 07

Kurs z przedmiotu "Grafika inżynierska II" dla kierunku Inżynieria Materiałowa, studia I stopnia, sem. 05

Kurs z przedmiotu "Grafika inżynierska" dla kierunku Nanotechnologia, studia I stopnia, sem. 05

Zrozumienie zasad zarządzania jakością. 

Zrozumienie zasad zarządzania firmą transportową.

Projektowanie pojazdów samochodowych

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność: Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów, II stopnia, niestacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 2)
Wykład: dr inż. Ryszard Woźniak    prowadzący  rwozniak@pg.edu.pl
Ćwiczenia: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl
Projekt: dr inż. Wojciech Owczarzak  prowadzący wojciech.owczarzak@pg.edu.pl

Definicje ergonomii, jej przedmiot, cel i zastosowanie. Opis układu człowiek - maszyna otoczenie. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania środowiskowego. Model człowieka oraz jego charakterystyka. Możliwości człowieka a procesy przemysłowe. Środowisko pracy człowieka - warunki materialne. Zasady projektowania środowiska pracy człowieka. Bezpieczeństwo i niezawodność układu człowiek - maszyna - otoczenie. Informacyjność maszyn.