Modelling and Simulation in Ocean Engineering II

Kurs realizowany jest na wydziale WIMiO , studia pierwszego stopnia na kierunku Energetyka semestr 01

Kurs realizowany jest na wydziale WIMiO na studiach pierwszego stopnia na kierunku ZIP na semestrze 07

Kurs do przedmiotu Morskie platformy wiertnicze 

Specjalność: Inżynieria Zasobów Naturalnych (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 6

 1. Przedstawienie podstaw nawigacji morskiej.
 2. Wprowadzenie do Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu
 3. Przedstawienie zachowania się statków we wszystkich warunkach widzialności podczas wymijania
 4. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie
 5. Zachowanie się statków w warunkach ograniczonej widzialności
 6. Dostępne światła i znaki w transporcie morskim zgodne z MPZZM
 7. Omówienie sygnały dźwiękowych i świetlnych zgodnych z MPZZM
 8. Środki i systemy transportu kolejowego
 9. Organizacja transportu kolejowego
 10. Systemy zarządzania ruchem kolejowym
 11. Środki i systemy transportu drogowego
 12. Organizacja transportu drogowego

- kierunki wykorzystania rzek;

- drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi;

- nowoczesne systemy transportowe;

- budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych;

- sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych;

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

Kurs dla studentów studiów 2-go stopnia na kierunku Oceanotechnika

Kurs stanowi uzupełnienie do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu AWARIE I EKSPERTYZY W ENERGETYCE realizowanych w  Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku:

Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

semestr 4, rok akademicki 2020/2021

prowadzący:

dr inż. Konrad Marszałkowski
mgr inż. Patrycja Puzdrowska

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane:

-rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,

  układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na   

  eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe

-oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu

-transmisja danych, historia rozwoju transmisji danych, systemy transmisji, systemy szyfrowania i

  zabezpieczeń

Modelowanie i analiza układów opisanych równaniami różniczkowymi linowymi i nieliniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości ( w stanach nieustalonych i ustalonych) z wykorzystaniem Matlaba w tym również Simulinka.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Podczas kursu studenci studiów niestacjonarnych zapoznają się z wykładami, laboratoriami oraz projektem z przedmiotu Mechanika Ruchu Okrętów I.

Prowadząca:

mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak

ireolsza@pg.edu.pl

W PRZYPADKU POTRZEBY KONSULTACJI PROSZĘ O NAPISANIE MAILA Z NUMEREM TELEFONU, ODDZWONIĘ.

Nazwa i kod przedmiotu: 

Mechatronika PG_00041572

Kierunek: Oceanotechnika (WIMiO), II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)

Forma zaliczenia wykładu:
 • na koniec semestru kolokwium składające się z 10 pytań otwartych (każde po 4 pkt)
Warunki zaliczenia wykładu:
 • obecność na wykładzie jest obowiązkowa
 • uzyskanie na kolokwium min. 50% możliwych do zdobycia punktów
Ocena końcowa z przedmiotu:
 • Średnia arytmetyczna oceny z wykładu i oceny z laboratorium

Literatura

1. Gawrysiak Marek. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej. Białystok 1997
2. Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp. Mechatronika: komponenty, metody, przykłady. Wydaw. Naukowe PWN, 2001
3. Lucyna Leniowska. Mechatronika. Uniwersytet Rzeszowski, 2011
4. Dietmar Schmid. Mechatronika. Rea. 2007 (podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych)

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

 

Spis treści prezentowanych na kursie:

1. Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3. Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

8) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej.

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

Wybrane zagadnienia technologii, wykład, studia II, sem 3 , niestacjonarne, w+p