- kierunki wykorzystania rzek;

- drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi;

- nowoczesne systemy transportowe;

- budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych;

- sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych;

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

Kurs dla studentów II stopnia - kierunek Transport i logistyka - PROJEKT 

Kurs dla studentów kierunku Systemy Transportu Wodnego (WIMiO)

Materiały do wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Dynamika środowiska morskiego (PG_00057289))", studia NS

Materiały do wykładu oraz ćwiczeń lab. z Dynamiki środowiska morskiego

Kurs dla studentów 1 semestru kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa

Materiały dla kursu: Podstawy Projektowania i Konstruowania Jachtów

Materiały wykładowe