1. Przedstawienie podstaw nawigacji morskiej.
 2. Wprowadzenie do Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu
 3. Przedstawienie zachowania się statków we wszystkich warunkach widzialności podczas wymijania
 4. Zachowanie się statków widzących się wzajemnie
 5. Zachowanie się statków w warunkach ograniczonej widzialności
 6. Dostępne światła i znaki w transporcie morskim zgodne z MPZZM
 7. Omówienie sygnały dźwiękowych i świetlnych zgodnych z MPZZM
 8. Środki i systemy transportu kolejowego
 9. Organizacja transportu kolejowego
 10. Systemy zarządzania ruchem kolejowym
 11. Środki i systemy transportu drogowego
 12. Organizacja transportu drogowego

- kierunki wykorzystania rzek;

- drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi;

- nowoczesne systemy transportowe;

- budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych;

- sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych;

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

Kurs dla studentów studiów 2-go stopnia na kierunku Oceanotechnika

Kurs stanowi uzupełnienie do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu AWARIE I EKSPERTYZY W ENERGETYCE realizowanych w  Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku:

Energetyka, Energetyka -WOiO, Energetyka -WM

semestr 4, rok akademicki 2020/2021

prowadzący:

dr inż. Konrad Marszałkowski
mgr inż. Patrycja Puzdrowska

Tematyka wykładu obejmuje zagadnienia związane:

-rozwój, budowa komputerów w tym   mikrokontrolerów  i ich zastosowanie w wielu dziedzinach,

  układy pozwalające przejść z techniki analogowej na cyfrową (przetworniki wielkości nieelektrycznych na   

  eleaktrycze, przetworniki analogowo cyfrowe oraz cyfrowo analogowe

-oprogramowanie, logika programowania od asemblera do języków wysokiego poziomu

-transmisja danych, historia rozwoju transmisji danych, systemy transmisji, systemy szyfrowania i

  zabezpieczeń

Modelowanie i analiza układów opisanych równaniami różniczkowymi linowymi i nieliniowymi w dziedzinie czasu i częstotliwości ( w stanach nieustalonych i ustalonych) z wykorzystaniem Matlaba w tym również Simulinka.

Przed przystąpieniem do kursu należy zainstalować Matlaba korzystając z przesłanego linku. Licencja na korzystanie przez studentów i prowadzących jest ważna do końca czerwca. Każdy kurs zawiera wprowadzenie do tematu oraz linki do filmów na YouTube. Prezentowane w nich programy należy uruchomić w Matlabie. W trakcie uruchamiania programu i w trakcie prezentacji wyników działania programów należy robić zrzuty ekranu, które poszę przesłać na mój adres mailowy do oceny.

Podczas kursu studenci studiów niestacjonarnych zapoznają się z wykładami, laboratoriami oraz projektem z przedmiotu Mechanika Ruchu Okrętów I.

Prowadząca:

mgr inż. Irena Dziwisz-Olszak

ireolsza@pg.edu.pl

W PRZYPADKU POTRZEBY KONSULTACJI PROSZĘ O NAPISANIE MAILA Z NUMEREM TELEFONU, ODDZWONIĘ.

Nazwa i kod przedmiotu: 

Mechatronika PG_00041572

Kierunek: Oceanotechnika (WIMiO), II stopnia, niestacjonarne, 2020/2021 - letni (obecnie sem. 1)

Forma zaliczenia wykładu:
 • na koniec semestru kolokwium składające się z 10 pytań otwartych (każde po 4 pkt)
Warunki zaliczenia wykładu:
 • obecność na wykładzie jest obowiązkowa
 • uzyskanie na kolokwium min. 50% możliwych do zdobycia punktów
Ocena końcowa z przedmiotu:
 • Średnia arytmetyczna oceny z wykładu i oceny z laboratorium

Literatura

1. Gawrysiak Marek. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej. Białystok 1997
2. Bodo Heimann, Wilfried Gerth, Karl Popp. Mechatronika: komponenty, metody, przykłady. Wydaw. Naukowe PWN, 2001
3. Lucyna Leniowska. Mechatronika. Uniwersytet Rzeszowski, 2011
4. Dietmar Schmid. Mechatronika. Rea. 2007 (podręcznik dla uczniów średnich i zawodowych szkół technicznych)

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

 

Spis treści prezentowanych na kursie:

1. Wyznaczenie ruchliwości łańcucha biokinematycznego.

2. Wyznaczenie położenia środka ciężkości ciała człowieka.

3. Biomechanika zespołu mięśni: zadanie optymalizacji statycznej.

4. Wyznaczenie momentów bezwładności wybranych segmentów ciała.

5. Biomechaniczne modele dynamiczne.

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

8) Badanie odkształcenia za pomocą tensometrii oporowej.

Spis treści realizowanych na zajęciach:

1. Wielkości skalarne i wektorowe.

2. Wypadkowa układu sił działających na bryłę.

3. Redukcja układu sił do siły głównej i momentu.

4. Równowaga układów sił: płaskich, zbieżnych i równoległych, reguła dwóch i trzech sił działających na bryłę.

5. Równowaga przestrzennych układów sił działających na bryłę.

6. Obliczenie położenia środka ciężkości.

7. Tarcie posuwiste, tarcie cięgien i opory toczenia.

8. Obliczanie kratownic-metoda analityczna i metoda przekroi Rittera.

9. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i naturalnych.

10. Obliczanie toru, prędkości i przyspieszeń punktu we współrzędnych prostokątnych i biegunowych.

11. Obliczanie prędkości i przyspieszeń punktu w ruchu po okręgu, elipsie w rzucie ukośnym.

12. Obliczanie prędkości i przyspieszeń bryły oraz punktu bryły w ruchu postępowym i obrotowym bryły.

Wybrane zagadnienia technologii, wykład, studia II, sem 3 , niestacjonarne, w+p

Technologia konstrukcji offshore, w., sem. 6, Duże statki, studia niestacjonarne

Specjalność: Środki Transportu Wodnego (WOiO), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne,

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studenta z materiałami i technologiami stosowanymi podczas budowy konstrukcji z kompozytów polimerowych oraz wybranymi zasadami projektowania konstrukcji na podstawie obliczeń wytrzymałościowych i wymagań towarzystw klasyfikacyjnych

Spis treści prezentowanych na kursie:

1) Statyczna próba rozciągania metali.

2) Statyczna próba ściskania metali.

3) Badanie udarności metali.

4) Dynamiczna próba rozciągania metali.

5) Wyznaczenie modułu sprężystości podłużnej, umownej granicy sprężystości i umownej granicy plastyczności.

6) Badanie twardości metali.

7) Statyczna próba skręcania metali.

 

Rozmaitość rodzajów dźwignic wymaga ich wstępnego omówienia.
Tematem kursu są mechanizmy napędowe dźwignic: podnoszenia, jazdy, obrotu i zmiany wysięgu.
Zostaną omówione rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczeń elementów mechanizmów, w tym - dobór silnika.
W zarysie omówione zostaną przepisy dotyczące projektowania i eksploatacji napędów dźwignicowych.