- kierunki wykorzystania rzek;

- drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi;

- nowoczesne systemy transportowe;

- budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych;

- sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych;

Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

Kurs dla studentów II stopnia - kierunek Transport i logistyka - PROJEKT 

Kurs dla studentów kierunku Systemy Transportu Wodnego (WIMiO)

Materiały do wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu "Dynamika środowiska morskiego (PG_00057289))", studia NS

Materiały do wykładu oraz ćwiczeń lab. z Dynamiki środowiska morskiego

Kurs dla studentów 1 semestru kierunku Inżynieria Morska i Brzegowa

Materiały dla kursu: Podstawy Projektowania i Konstruowania Jachtów

Materiały wykładowe

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do wykonania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Celem przedmiotu jest opracowanie projektu kontraktowego morskiego jachtu żaglowego spełniającego założenia projektowe.

Celem zajęć jest wykonanie projektu zgodnie z wybranym tematem wykorzystujący wybrane narzędzia komputerowe nowoczesnych systemów CAD/CAM/FEA.  Zakres projektu obejmuje praktyczne ćwiczenia wykorzystujące możliwości narzędzi nowoczesnych systemów CAx. Nauka budowania geometrii modeli parametrycznych. Przeprowadzanie podstawowych analiz numerycznych wytrzymałości konstrukcji metodą Elementów Skończonych (MES). Opracowywanie dokumentacji technicznej. Wykonanie wizualizacji produktu do celów marketingowych (np. rendering, animacja).  Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania projektowania wybranego przez studenta produktu w formie zadania projektowego.