Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji

Pojęcia podstawowe i definicje z zakresu wytrzymałości materiałów w odniesieniu do połączeń spawanych. Sprężyste i
plastyczne odkształcenia materiału pod wpływem obciążenia zewnętrznego. Rodzaje przełomów. Zależności pomiędzy stanem naprężenia i odkształcenia. Wpływ temperatury i rodzaju obciążeń na zachowanie się materiału. Podstawowe zasady projektowania konstrukcji spawanych metody obliczania naprężeń, warunki równowagi, warunki geometryczne, związki fizyczne, naprężenia dopuszczalne. Charakterystyka rodzajów naprężeń: naprężenia rozciągające, naprężenia styczne, naprężenie błonowe, warunki powstawania spiętrzenia naprężeń, wieloosiowy stan naprężeń. wytrzymałość złożona. Obliczanie złozonych węzłów konstrukcyjnych zawierających spoiny czołowe i pachwinowe. 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z narzędziem inżynierskim MATLAB, która można zastosować do opracowania danych w pomiarach medycznych

Acquainting with the subject of computer-aided design and development trends in modern manufacturing

Getting acquainted with the subject of computer-aided manufacturing, programming CNC machine tools, as well as with the tendencies in modern manufacturing

Presentation of the modern achievements and tendencies in the area of renewable energy resources
utilization. Classification of renewable energy resources. Possibilities of renewable energy resources
utilization. Discussion of theoretical backgrounds of selected technologies.

Zadania i elementy (symbole graficzne) siłowni lądowych oraz okrętowych z tłokowymi silnikami
spalinowymi. Konstrukcja silników średniej i dużej mocy wykorzystywanych w siłowniach spalinowych.
Parametry konstrukcyjne i wskaźniki porównawcze oraz charakterystyki tłokowych silników spalinowych,
bilans cieplny siłowni. Współpraca silnika tłokowego z odbiornikiem, dobór silnika, typy układów
napędowych, współpraca kilku silników. Główne instalacje siłowni spalinowych: chłodzenia, paliwa,
smarowania, sprężonego powietrza, wytwarzania pary, wytwarzania wody słodkiej, oczyszczania spalin
wylotowych, przeciwpożarowa. Dynamika układów napędowych oraz redukcja drgań i hałasu pochodzącego
od maszyn tłokowych.

Presentation of the modern achievements and tendencies in the area of renewable energy resources
utilization. Classification of renewable energy resources. Possibilities of renewable energy resources
utilization. Discussion of theoretical backgrounds of selected technologies.