Podstawowe informacje z zakresu własności intelektualnej w prawie europejskim i krajowym. Indywidualna praca studenta związana z przygotowywaniem kolejnych etapów pracy dyplomowej, której wyniki są prezentowane i oceniane podczas zajęć seminaryjnych.  

Celem przedmiotu jest przygotowanie się do napisania pracy dyplomowej oraz monitorowanie postępów w realizacji pracy dyplomowej.

Projekt dotyczy układu hydrauliczno elektrycznego stosowanego w zasilaniu lub napędzie wybranego urządzenia.

Celem przedmiotu jest przygotowanie się do napisania pracy dyplomowej oraz monitorowanie postępów w realizacji pracy dyplomowej. W ramach zajęć przekazywane zostaną podstawowe informacje z zakresu własności intelektualnej w prawie europejskim i krajowym. Indywidualna praca studenta związana z przygotowywaniem kolejnych etapów pracy dyplomowej, której wyniki są prezentowane i oceniane podczas zajęć seminaryjnych.

Ćwiczenia i laboratorium z Automatyki i robotyki

Zajęcia projektowe z Podstaw informatyki w medycynie.

Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów.

The aim of the course is to provide students with basic information about hydrotechnical structures used for small hydropower, to discuss the machine equipment of a small hydropower plant and its cooperation with the power grid. The basic concepts and principles of operation of water turbines and pumps are discussed, their correct selection and the impact of river use on the environment.

Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów.

The aim of the course is to provide students with basic information about hydrotechnical structures used for small hydropower, to discuss the machine equipment of a small hydropower plant and its cooperation with the power grid. The basic concepts and principles of operation of water turbines and pumps are discussed, their correct selection and the impact of river use on the environment.

Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów.

Celem przedmiotu jest doskonalenie kompetencji społecznych (interpersonalnych) i umiejętności miękkich w biznesie i zarządzaniu. Student nabywa wiedzę w zakresie skutecznego zarządzania ludźmi, operowania w strukturze organizacyjnej, skutecznego zarządzania i przewodzenia grupą, asertywnego komunikowania się w zespole i budowania zrozumiałych komunikatów, a także metod twórczego myślenia.

Ćwiczenia z mechaniki ogólnej.