1. Tworzenie, rozumienie i użycie krzywych hydrostatycznych.
  2. Podstawy pływalności. Wyznaczanie masy statku na podstawie pomiaru zanurzeń.
  3. Skalowanie zbiorników i przestrzeni ładunkowych. Tworzenie i opis stanów załadowania statku. Obliczanie wyporności i współrzędnych środka masy statku.
  4. Warunki równowagi statku w kontekście stateczności wzdłużnej. Obliczanie przegłębienia i zanurzeń statku w dowolnym stanie załadowania.
  5. Warunki równowagi statku w kontekście stateczności poprzecznej. Miary stateczności początkowej (wzdłużnej i poprzecznej). Wyznaczanie małych kątów przechyłu i przegłębienia.
  6. Stateczność poprzeczna dla dużych kątów przechyłu. Krzywa ramion prostujących. Wyznaczanie statycznego kąta przechyłu.
  7. Stateczność dynamiczna. Wyznaczanie dynamicznego kąta przechyłu.
  8. Wpływ swobodnych powierzchni cieczy na stateczność statku. Metody uwzględniania wpływu swobodnych powierzchni cieczy podczas określania wysokości metacentrycznej i krzywej ramion prostujących, wg. zaleceń Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

Lecture on strenght of materials

Wykład do przedmiotu "Systemy GIS w transporcie" w okrsie prowadzenia zajęć zdalnych.

Wykład do przedmiotu "Przemysłowe techniki pomiarowe i naprowadzające" w okresie prowadzenia zajeć zdalnych