Przedmioty realizowane w trybie zdalnym w sem. zimowym r. ak. 2022/2023

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, dr hab. inż. Piotr Szczuko

Terminy realizacji zajęć:

 • 19.11, godz. 12:00-14:45
 • 19.11, godz. 15:30-18:15
 • + wykłady offline

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 • Telemonitoring obiektów i aglomeracji
 • Fonoskopia i analiza obrazów
 • Podstawy psychofizjologii słyszenia i widzenia
 • Kodowanie perceptualne i formaty zapisu dźwięku i obrazu
 • Podstawy metod przetwarzania sygnału mowy
 • Techniki rejestracji sygnałów
 • Zastosowania sieci neuronowych w technologiach multimedialnych

Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG

Terminy realizacji:

 • 22.10 (sob), od 9:15 do 11:45
 • 29.10 (sob), od 9:15 do 11:45
 • 6.11(ndz), od 9:15 do 11:45
 • 12.11 (sob), od 9:15 do 11:45
 • 10.12 (sob), od 11:15 do 13:45

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje zagadnienia oddziaływań zewnętrznych na środowisko i źródeł zanieczyszczeń w przemyśle oraz:

 • Technologie oczyszczania gazów odlotowych
 • Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych
 • Koncepcja i wymagania dot. wykonywania ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • Zarządzanie Środowiskowe wg PN EN ISO 14001
 • Produkcja zintegrowana z ochroną środowiska

Prowadzący: dr inż. Robert Aranowski

Terminy realizacji:

 • 28.10 (piąt), godz. 17-20
 • 18.11 (piąt), godz. 17-20
 • 9.12 (piąt), godz. 17-20
 • 16.12 (piąt), godz. 17-20
 • 13.01 (piąt), godz. 17-20

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z oprogramowaniem i metodami numerycznymi umożliwiającymi rozwiązywanie wybranych problemów technologii i inżynierii chemicznej. Podejmowane zagadnienia: Oprogramowanie Scilab: Edytor, Przeglądarka zmiennych oraz historia poleceń; Skrypty; Podstawy języka Scilab; Zmienne; Polecenia wieloliniowe i komentarze; Zmienne predefiniowane; Zmienne logiczne i operatory porównania; Zmienna ans; Łańcuchy znaków; Zmienne liczbowe; Dynamiczne typowanie zmiennych; Instrukcje warunkowe; Pętle; Operacje wejścia-wyjścia; Metody numeryczne rozwiązywania układów równań (porządkowania, dekompozycji, iteracji bez i z pochodnymi cząstkowymi); Różniczkowanie i całkowanie numeryczne; Rozwiązywanie równań różniczkowych. Metody przetwarzania danych systemów własności fizykochemicznych; Bilanse materiałowe i energetyczne jednostek procesowych; Bilans systemów procesowych; Wszystkie zagadnienia będą rozważane poprzez interaktywne rozwiązanie przykładów z wykorzystaniem oprogramowania Scilab.

Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG

Terminy: ( 3 godz. x 5 spotkań online):

 • 19.11 (sob.) g. 9:15 – 11:45  (3x 45 min + 15 min przerwy)
 • 20.11 (ndz.) g. 9:15 – 11:45  (3x 45 min + 15 min przerwy)
 • 17.12 (sob.) g. 9:15 – 11:45  (3x 45 min + 15 min przerwy)
 • 18.12 (ndz.) g. 9:15 – 11:45  (3x 45 min + 15 min przerwy)
 • 14.01 (sob.) g. 12:00 do 14:30 (3x 45 min + 15 min przerwy)

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Wprowadzenie do pomiarów wielkości nieelektrycznych:
 2. Klasyfikacje czujników ze względu na: rodzaj sygnału wyjściowego, technologię wytwarzania, zastosowane materiały, zakres zastosowań, rodzaj przetwarzanej energii, rodzaj mierzonej wielkości,
 3. Parametry czujników: czułość, zakres pomiarowy, rozdzielczość, selektywność, dopuszczalne wartości graniczne, dopuszczalne warunki środowiskowe, szybkość odpowiedzi, stabilność (krótko i długoterminowa), postać sygnału wyjściowego, czas życia, cena, rozmiar, waga
 4. Rodzaje czujników: bare sensor (pasywny), prosty czujnik analogowy, zaawansowany czujnik analogowy, czujnik cyfrowy, smart sensor
 5. Przegląd czujników wybranych wielkości nieelektrycznych:
 6. Przegląd metod, układów i systemów pomiarowych dla czujników
 7. Błędy, niepewności i problemy pomiarów czujnikami
 8. Trendy rozwojowe w obszarze czujników (m.in. kamery termowizyjne, nowe materiały dla czujników, poprawa czułości i selektywności, fuzja danych z czujników, czujniki odległości ToF, czujniki dotykowe, detekcja gestów)