Komercjalizacja badań naukowych, 5 godz. (17th April 2021)
Prowadzący: dyr. Damian Kuźniewski, CTWiT PG; Agnieszka Krawczyk-Kłos, CTWiT PG

Uczestnicy zajęć mogą zapoznać się ze scenariuszami komercjalizacji w uczelni (firmy licencyjne, spin-off, badania na zlecenie) oraz ze studiami przypadków z zakresu transferu technologii. Będzie można analizować własne badania z perspektywy komercjalizacji, np. stosując metodę Quick Look jako sposób na szybką weryfikację potencjału rynkowego prac badawczych.

Celem przedmiotu jest przybliżenie Doktorantom Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej wybranych zagadnień ochrony środowiska w odniesieniu do działalności przemysłowej.

Szkolenie pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności informacyjnych do wyszukiwania danych o pracach o innowacyjnym charakterze, w tym wielodyscyplinarnych zgłoszeń patentowych i innowacji, które uzyskały ochronę patentową. Zajęcia obejmują ćwiczenia wykorzystywania i oceniania informacji o nieopublikowanych wynikach badań naukowych, a posiadających znamiona postępu o charakterze wdrożeniowym.

Kurs obejmuje wskazówki, jak efektywnie planować aktywności w obszarze Moodle, w tym: niezbędne elementy nauczania e-learningowego, ważne ustawienia, zapisy użytkowników, działania i zasoby dostępne w Moddle, organizacja pracy zdalnej, itp. Nabyte umiejętności są przydatne do przygotowywania prezentacji.

Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom głównej kategorii praw własności intelektualnej: patentów i znaków towarowych. Zaprezentowane zostaną przykłady opatentowanych i zarejestrowanych innowacji i wynalazków. Omówiona zostanie rola i praktyka wynikająca z procedur patentowania.

Wykład ma za zadanie przybliżyc doktorantom Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej podstawowe aspekty procesu technologicznego z uwzględnieniem:

- procesu technologicznego

- bilansu technologicznego

- zasad technologicznych

Ten piętnastogodzinny kurs przeznaczony jest dla Uczestników Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej Politechniki Gdańskiej. Jego celem jest przybliżenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia procesów biotechnologicznych oraz udostępnienie możliwości jakie daje biotechnologia.