Prowadząca: Karolina Szambelan, Zespół Rzeczników Patentowych PG

Terminy:

 • 1 spotkanie online: piątek 12.05 od 16:00 do 18:30
 • 2 spotkanie online: piątek 02.06 od 16:00 do 18:30

Szkolenie pozwala na zdobycie zaawansowanych umiejętności informacyjnych do wyszukiwania danych o pracach o innowacyjnym charakterze, w tym wielodyscyplinarnych zgłoszeń patentowych i innowacji, które uzyskały ochronę patentową. Podczas zajęć możliwe są ćwiczenia wykorzystywania i oceniania informacji o nieopublikowanych wynikach badań naukowych, a posiadających znamiona postępu o charakterze wdrożeniowym.

Prowadzący: Damian Kuźniewski, Agnieszka Krawczyk-Kłos, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

Termin: 12.05.2023 11:00-16:00

Uczestnicy mogą zapoznać się ze scenariuszami komercjalizacji w uczelni (firmy licencyjne, spin-off, badania na zlecenie) oraz ze studiami przypadków z zakresu transferu technologii. Będzie można analizować własne badania z perspektywy komercjalizacji, np. stosując metodę Quick Look jako sposób na szybką weryfikację potencjału rynkowego prac badawczych.

Sposób zaliczenia: Zaliczenie testu, który zostanie uzupełniony na zakończenie ostatnich zajęć.

Postępy technik w elektronice [moduł dyscyplinarny, do wyboru Grupa A]

Prowadzący: Prof. Marcin Gnyba, Prof. Małgorzata Jędrzejeska-Szczerska, Prof. Piotr Jasiński, Prof. Janusz Smulko, Prof. Sebastian Molin, Prof. Łukasz Kulas

Terminy: 15.04 (g. 14-16), 16.04 (g. 12-14), 14.05 (g. 13-15), 19.05 (g.17-19), 26.05 (g. 17-19) 27.05 (g.10-12 ) 28.05 (10-13)

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Czujniki elektroniczne wykorzystujące nowe materiały i technologie
 2. Algorytmy zaawansowanego przetwarzania sygnałów - wybrane przykłady
 3. Nowoczesne badania materiałów elektronicznych
 4. Przyrządy elektroceramiczne
 5. Czujniki światłowodowe
 6. Wybrane optoelektroniczne metody pomiarowe
 7. Bezprzewodowe systemy wbudowane - wybrane technologie i zastosowania

Prowadzący:  Dyr. Maciej Galik, Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG

Terminy realizacji:

 • pierwsze spotkanie online: 5.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • drugie spotkanie online: 12.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • trzecie spotkanie online: 19.05 (piątek) od 16.30 do 19:00
 • czwarte spotkanie online: 26.05 (piątek) od 16.30 do 19:00

Celem zajęć jest poszerzenie rozumienia ryzyk związanych z technologią oraz przedstawienie koncepcji społecznego postrzegania ryzyka i zarządzania ryzykiem w kontekście technologii smart metering. W obecnej fazie rozwoju technologicznego - zwanej czwartą rewolucją przemysłową - szybkie i głębokie zmiany powodują powstawanie nowych, szczególnie destabilizujących zagrożeń. W coraz bardziej złożonych systemach technologicznych, które tworzą współczesne życie, ryzyko staje się trudne do zidentyfikowania, a jeszcze trudniejsze do zmierzenia i zarządzania. Z tego punktu widzenia rozpatrywanych jest wiele technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) czy organizmy modyfikowane genetycznie (GMO). Demonstracyjnym przykładem z sektora energetycznego jest technologia smart metering (SM).

Kurs 10 godzin (1-15 kwietnia, godz. 9:30-13:30)

Program kursu:

 1. Podstawy neurobiologiczne procesów uczenia się.
 2. Small teaching czyli pierwsze i ostatnie 5 minut zajęć. 
 3. Active learning.
 4. Projektowanie interakcji podczas zajęć zdalnych. 
 5. Przegląd i warsztatowa praca z aplikacjami wspomagającymi utrzymanie zaangażowania podczas zajęć zdalny
 6. Grywalizacja w procesach uczenia się.

Realizacja kursu: Kurs realizowany jest w formie 2 spotkań online.

Prowadząca: dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, dyrektorka Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej

Prowadzący: dr hab. inż. Mariusz Deja, prof. PG

Terminy: 2 kwietnia 08:30-11:30, 23 kwietnia 08:30-11:30, 7 maja 08:30-11:30, 14 maja 08:30-11:30, 21 maja 08:30-11:30 (5 spotkań online x 3 godz.)

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Podstawowe koncepcje wytwarzania i nowoczesne centra obróbcze. Właściwości i możliwości współczesnych obrabiarek, nowe materiały narzędziowe (1 W).
 2. Trendy w rozwoju wytwarzania ze wspomaganiem komputerowym. Przygotowanie części geometrycznych do obróbki z wykorzystaniem komputerowego sterowania numerycznego (CNC). Integracja systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i komputerowego wspomagania produkcji (CAM) (2 W).
 3. Modelowanie oparte na wymianie danych geometrycznych i technologicznych między systemami CAD\CAM (1 W).
 4. Postprocesory i generowanie kodu dla maszyn CNC. Przykłady strategii obróbki części pryzmatycznych i osiowosymetrycznych (1 W).
 5. Oparte na całostkach technologicznych tworzenie planów procesu obróbki, komputerowe wspomaganie planowania procesów (CAPP) (1 W)..
 6. Spełnianie wysokich wymagań dotyczących wymiarów i kształtu dzięki obróbce wykończeniowej. Narzędzia do obróbki wykańczającej elementów poddanych obróbce cieplnej - obróbka na twardo (1 W).
 7. Trendy w rozwoju obróbki ściernej. Nowe narzędzia i maszyny szlifierskie. Symulacja procesów szlifowania (2 W).
 8. Perspektywy rozwoju procesów produkcyjnych. Mikro- i nanoprodukcja (2 W).
 9. Wytwarzanie addytywne: rapid prototyping (RP), rapid manufacturing (RM), rapid tooling (RT) (2 W).
 10. 1Bio-machining i bio-design (2 W).

Prowadzący: dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. PG

AKTUALIZACJA!

Terminy realizacji: 12 maja od 17:00 do 20:00; 13maja od 12.30 do 15:30; 19 maja od 17 do 20:00; 10 czerwca od 09:30 do 12:30; 11 czerwca od 15:00 do 18:00,/ zajęcia online

 Celem przedmiotu jest przedstawienie doktorantom podstawowych zasad organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym oraz w pokrewnych, polegających na chemicznym i fizycznym przetwarzaniu surowców w produkty. Technologię procesu zalicza się do dziedzin wiedzy o procesach produkcyjnych, w których z odpowiednio dobranych surowców wytwarza się produkty o określonym składzie z odpowiednią wydajnością. Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 

 1. Proces technologiczny
 2. Organizacja procesu w skali przemysłowej
 3. Zasady sporządzania bilansów technologicznych
 4. Zasady technologiczne
 5. Problemy oddziaływania obiektów przemysłowych na środowisko

Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG

Terminy realizacji: 25 marca, 1 kwietnia, 15 kwietnia, 22 kwietnia, 13 maja w godz. od 09:15 do 12-tej /zajęcia online

Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje:

 1. Pobieranie próbek do badań (on-line, off-line, at-line, in-line)
 2. Przygotowanie próbek do badań (techniki i przykłady metodyk dla próbek stałych, ciekłych i gazowych)
 3. Techniki i wybrane metodyki klasyczne (miareczkowanie, potencjometria, elektrody jonoselektywne)
 4. Techniki chromatograficzne (GC, HPLC, TLC, IC,SFC)
 5. Metody spektroskopowe (FTIR, UV-VIS, MS, ASA, XRF, ICP-OES, ICP-MS)
 6. Analiza elementarna
 7. Identyfikacja substancji chemicznych
 8. Metody oznaczeń ilościowych/kalibracja
 9. Zasady zapisywania i zaokrąglania liczb, porównywania wyników z wymaganiami, metody statystyczne

Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Sadowski, prof. PG i dr inż. Sławomir Gajewski

 

Terminy realizacji: 18 marca, 25 marca oraz 1 kwietnia godzina 9.00-14.00/zajęcia online

 

Tematyka wykładu obejmuje podstawy funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych i telefonii komórkowej, obecny stan rozwoju telefonii na przykładzie LTE, oraz szerokie omówienie różnych aspektów sieci 5G: założenia, standard, właściwości medium transmisyjnego (problemy propagacji fal radiowych), integracja wielu funkcji w jednym interfejsie radiowym, wybrane komponenty, zdefiniowane usługi i możliwości jakie ma oferować m.in. dla przemysłu, gospodarki i odbiorców indywidualnych. Zagadnienia szczególnego zainteresowania obejmują obsługę komunikacji dla internetu rzeczy, telemetrię, telemedycynę, usługi typu smart house czy lokalizacja.