Kursy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Celem kursu jest przedstawienie studentom jak wygląda wytwarzania aplikacji na poziomie zbliżonym do stosowanego na rynku. 

Podczas kursu studenci nauczą się:

1. Podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem firmy IT w Polsce;

2. Powszechnych problemach w branży IT;

3. Technologii wykorzystywanych obecnie w branży IT;

W ramach zajęć praktycznych studenci uzyskają możliwość pracy nad produktem zbliżonym do rzeczywistego, wykorzystując gotowe rozwiązania technologiczne. Docelowy produkt utworzony przez studentów musi zostać wdrożony na wskazany klaster obliczeniowy. Dzięki temu studenci nabywają podstawowego doświadczeniu w wykorzystaniu podstawowych narzędzi w pracy informatyka tj. dockera, ssh, repozytorium kodu źródłowego i wielu innych.

Strona zawiera zbiór kursów prowadzonych metodą e-learning. Kursy te są skierowane do studentów I stopnia kierunku informatyka na VII semestrze profilu Bazy danych, do studentów na kierunku informatyka na II semestrze studiów II stopnia na specjalności ZAD i ISI.

Kurs przeznaczony do przeprowadzania egzaminów dyplomowych online, dla różnych rodzajów i kierunków studiów, w katedrze Systemów Geoinformatycznych

Oprogramowanie mikrokomputerów - laboratorium

Zajęcia przeznaczone są dla studentów 3. semestru studiów I stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami działania współczesnych systemów telekomunikacyjnych.

Zajęcia z laboratorium Programowanie w Asemblerze

Nauka podstaw programowania w asemblerze procesorów rodziny Intel 8086

Kurs otwarty dla studentów kierunków inżynieria biomedyczna, elektronika i telekomunikacja i innych chętnych