Topic outline

 • General

 • Wprowadzenie do laboratorium

  • Instalacja środowiska programistycznego VSC oraz dodatku Remote SSH
  • Tworzenie nowego projektu na git.edu.pg.pl
  • Przygotowanie wirtualnego środowiska dla programów python
  • Stworzenie prostego programu obsługującego GPIO
  • Wykorzystanie message brokera MQTT
  • Stworzenie skryptów startowych własnych aplikacji

  Szczegółowa instrukcja do laboratorium znajduje się pod adresem: link

  • Obsługa sensorów

   • Przygotowanie programu obsługującego układ BME280
    • nadawać wiadomości MQTT z ustalonym interwałem (np. 5s) w topic 'sensors/bme280' - aplikacja sendBME280.py (1pkt.)
    • odczytywać własne wiadomości z temp. z MQTT (aplikacja recvBME280.py) (1pkt.)
    • wysłać wiadomości MQTT a aktualną temp., kiedy wykryto opadający zbocze na przycisk (wciśnięcie) (zmodyfikować sendBME280.py, tak aby odbierała wiadomości MQTT wysyłane z aplikacji switchMQTT.py z lab1 - topic sensors/switch) (1pkt.)
    • odczytać wiadomości z temp. z innych DevKitNUC (zmodyfikować recvBME280.py, tak aby dobierał wiadomości z kliku kanałów MQTT) (1pkt.)
    • utwórz aplikacje alarmTemp.py: odczytuj wiadomości z topic 'sensors/bme280', gdy temp>28st to zapal LED wysyłając wiadomości na topic 'sensors/490'),gdy temp.<28st. LEE wygaszona (1pkt.)
   • Przygotwanie stosu Telegraf-Influx-Grafana:
    • Konfiguracja Grafany w celu wyświetlenia danych pomiarowych (1pkt.):
     • Skonfiguruj połączenie z bazą influx
     • Utwórz nowy dashboard wyświetlający temp.
    • Skonfiguruj Telegraf w taki sposób, aby pobierał dane pomiarowych MQTT z innych DevNuc - zmodyfikuj (1pkt.)
   • Obsługa czytnika NFC

    • Konfiguracja czytnika NFC PN532
    • Przygotowanie programu do obsługi:
     • Dodać obsługę czytnika NFC do MQTT - aplikacja nfcReader.py (topic 'sensors/nfc') (1pkt.)
     • Zmieć diodę LED na ON (na 5s) kiedy odczyta znaną kartę NFC, brak reakcji na inne karty- aplikacja mqttNfc.py odbiera wiadomości z topis 'sensors/nfc' i ustawia diode w topicu 'sensors/490' (1pkt.)
     • j.w włączyć/wyłączyć diodę na innym NUCDevKit (1pkt.)