Tematyka

 • Tematy organizacyjne

  Tematy Projektów Zespołowych podane są poniżej, wraz z szerszym opisem zawartym w załączonych plikach. W miarę spływania nowych tematów będą one zamieszczane na stronie kursu.

  Każdemu tematowi odpowiada osobna grupa. Zapisy są otwarte od momentu umieszczenie tematu na stronie.

  W przypadku gdy temat został ustalony indywidualnie z prowadzącym, zapisy do danej grupy zostaną przeprowadzone automatycznie przez administratora kursu.

  Proszę o zapisanie się na kurs (niekoniecznie na jakiś konkretny Projekt) najpóźniej do 20.11.2016!

  Kontakt: dampc@mif.pg.gda.pl   konsultacje pok 123 GG, środa 13-14, piątek 14-15.

  • Projekt Zespołowy 1

   Napisanie programu do akwizycji danych spektrometru elektronoweg w środowisku labwiev.

   Opiekun Projektu: dr inż. Ireneusz Linert

   konsultacje: wto 12.15-13.00, czw 14.15-15.00, pokój 123 GG

  • Projekt Zespołowy 2

   Zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie systemu detekcji i akwizycji danych monochromatora optycznego wysokiej rozdzielczości.

   Opiekun Projektu: dr inż. Marcin Dampc

  • Projekt Zespołowy 3

   Właściwości fotofizyczne układów typu donor elektronu : akceptor elektronu stosowanych w organicznych diodach elektroluminescencyjnych

   Opiekun Projektu: dr hab. inż. W. Stampor, prof. nazdw. PG

    

  • Projekt Zespołowy 4

   Wyznaczenie charakterystyki i zmierzenie widma promieniowania diod elektroluminescencyjnych

   Opiekun Projektu: dr inż. Ryszard Signerski

  • Projekt Zespołowy 5

   Stworzenie zestawu programów (skryptów) działających na superkomputerze Tryton, optymalizujących obliczenia związane z wyznaczaniem struktur elektronowych molekuł dwuatomowych.

   Opiekun Projektu: dr inż. Patryk Jasik