Project of simply supported grid bridge made of concrete.

2nd Semester Master Course, Civil Engineering

Zajęcia ze Statystyki matematycznej dla kierunku Transport - sem. II inż.

Prowadzący: dr inż. Katarzyna Palikowska
Prowadzący ćwiczenia: mgr inż. Aleksandra Romanowska

Przedmiot o nazwie Planowanie Przestrzenne dla IV sem. studiów stacjonarnych kierunku Transport.

Fizyka, Niestacjonarne Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Sem.1

Spatial Planning is a course dedicated to students of full-time MSc Studies in Environmental Engineering (semester I)

Kurs przeznaczony dla studentów I semestru IŚ MGR WILIŚ.

Obejmuje wykłady i ćwiczenia/projekty grupowe w zakresie akustyki środowiska, akustyki budowlanej, akustyki instalacyjnej i akustyki architektonicznej pod kątem ochrony przed hałasem.

Kurs przeznaczony jest dla studentów semestru 4, studiów stacjonarnych, kierunek: Budownictwo

Przedmiot o ochronie środowiska w transporcie.

Kurs z przedmiotu Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne dla studentów kierunku Geodezja i Kartografia