Kurs przeznaczony dla studentów po II sem. studiów. W ramach kursu realizowana jest część środowiskowa praktyki która prowadzona jest przez dr inż. A. Wargin. Za część Geodezyjną praktyki odpowiada dr inż T. Widerski

Akademia Budownictwa Drewnianego - cykl spotkań z zakresu budownictwa drewnianego organizowany przez dr inż. Marcina Szczepańskiego, Koło Naukowe KOBRa oraz Stowarzyszenie Dom Drewniany.

Obieralny przedmiot humanistyczny dla Studentów stacjonarnych studiów magisterskich. 

Zajęcia z Badań operacyjnych dla kierunku Transport - sem. III inż.

Project of simply supported grid bridge made of concrete.

2nd Semester Master Course, Civil Engineering

Budownictwo, niestacjonarne, mgr, sem 2

Prowadzący:

dr inż. Joanna Wachnicka

joanna.wachnicka@pg.edu.pl

dr inż. Waldemar Cyske

valdi66@go2.pl

Budowle Sanitarne dla I semestru dziennych studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność Technologie w Inżynierii Środowiska

Opis przeznaczenia i podział budowli przemysłowych i komunalnych. Charakterystyka obiektów komunalnych i przemysłowych takich jak: budowle kubaturowe, zbiorniki i zasobniki, konstrukcje wsporcze oraz budowle specjalne. Technologie wykonywania, etapy budowy i montażu, obciążenia i warunki eksploatacji obiektów przemysłowych. Możliwe deformacje i przemieszczenia budowli w zależności od warunków obciążenia, posadowienia i eksploatacji. Projekt budynku przemysłowego, wybrane rysunki i obciążenia.

Przedstawienie zasad funkcjonowania sieci logistycznych oraz opanowanie zasad planowania i prognozowania ich wybranych parametrów funkcjonalnych. Omówiona zostanie również specyfika punktów węzłowych sieci logistycznych takich jak centra logistyczne i magazynowe, różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami obiektów logistycznych oraz uwarunkowania ich lokalizacji. Przedstawienie uwarunkowań systemu transportowego funkcjonującego w sieciach logistycznych w relacji do ich struktury przestrzennej oraz charakterystyki zapotrzebowania na przewozy

CHEMIA: zajęcia laboratoryjne

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia stacjonarne

Prowadzący laboratoria: 

GRUPA IŚ-1: dr inż. Karolina Fitobór

GRUPA IŚ-2: dr inż. Alina Wargin

GRUPA IŚ-3: dr inż. Karolina Fitobór

Studenci są przypisani do odpowiednich grup laboratoryjnych wg. podziału ustalonego na zajęciach.

Chemia ćwiczenia rachunkowe dla studentów II sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

Chemia lab. dla studentów II sem. kier Inż. środowiska, studia niestacjonarne.

CHEMIA: wykłady

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia stacjonarne

CHEMIA: wykłady

Kierunek: Inżynieria Środowiska

I stopień, semestr II, studia niestacjonarne