kursu na II stop. stacjonarnych. mgr - kierunek budownictwo

kursu na II stop. stacjonarnych. mgr

- kierunek budownictwo

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich WILIŚ i WA . Projekt KACZA ma na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zwiększającej odporność rzeki Kaczej i jej terenów przyległych na zmiany klimatu. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem  Miasto Wspólne.

obieralny dla II sem mgr

Budownictwo, dzienne, semestr 5.

WILIŚ, kierunek Transport, studia stacjonarne I stopnia, semestr IV

studia stacjonarne, II stopnia, transport, I semestr, I rok

Studia Stacjonarne, II stopień, sem I, Budownictwo.

Teoria Sprężystości i Plastyczności (TSiP) jest kontynuacją przedmiotu Wytrzymałość Materiałów (WM - sem. III, studia I stopnia).
Tematyka WM to przede wszystkim zagadnienia jednowymiarowe, np. belki.
TSiP omawia zagadnienia dwuwymiarowe, np. tarcze, płyty, a także tematy o większym stopniu zaawansowanie, np. pękanie materiałów.

Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II st., semestr 3

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II st., semestr 2

materiały do zajęć laboratoryjnych na studiach stacjonarnych II stopnia II sem kierunku Transport 

sem. III Transport studia inż.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo w trybie zaocznym.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Civil Engineering

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I st., semestr 1

budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2