Kurs przeznaczony dla studentów po II sem. studiów. W ramach kursu realizowana jest część środowiskowa praktyki która prowadzona jest przez dr inż. A. Wargin. Za część Geodezyjną praktyki odpowiada dr inż T. Widerski.

Zajęcia z przedmiotu "Matematyczne metody opracowania obserwacji geodezyjnych A" dla studentów I semestru (studia II stopnia) kierunku geodezja i kartografia.

Zajęcia z przedmiotu "Seminarium Geodezyjne z projektem grupowym B" dla studentów 6 semestru (studia I stopnia) kierunku geodezja i kartografia.

STUDIA NIESTACJONARNE UZUPEŁNIAJĄCE SEM.II MAGISTERSKIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Druga Edycja Otwartych Dni Drewna na PG - tym razem ze względu na panującą sytuacje spotykamy sie online! 

Konsultacje prac magisterskich i inżynierskich w trybie on-line oraz przekazywanie materiałów.

Pozyskiwanie i wizualizacja geodanych - wykłady + ćwiczenia dla studentów II stopnia kierunku geodezja i kartografia, semestr I. 

Celem przedmiotu jest poznanie systemu prawnego w Polsce z uwzględnieniem aspektów prawnych regulujących zarządzanie środowiskiem wodnym.

Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z przedmiotu ekonomia dla kierunku budownictwo, inżynieria środowiska i zawiera dodatkowo materiały uzupełniające z zakresu ekonomii, finansów i organizacji życia gospodarczego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Adam Kristowski, profesor PG; adam.kristowski@pg.edu.pl

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania działalnością transportową
obejmującą: strategiczne zarządzania przedsiębiorstwem, zasady projektowania, planowania i analizy
strategicznej przedsiębiorstwa, pogłębione o specyfikę tych procesów w wybranych gałęziach transportu
.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Marcin Szczepański

email:marszcze@pg.edu.pl 

Wykład oraz ćwiczenia z Zarządzania Procesem Inwestycyjnym w Transporcie  skierowany do studentów kierunku transport II stopień studia magisterskie, stacjonarne.


Materiały do zajęć oraz temat realizowanego zadania projektowego przekazywane są studentom na bieżąco w formie mailowej. 

Celem przedmiotu jest przekazanie pogłębionej wiedzy o procesach i metodach stosowanych w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Jego zakres opiera się na wiedzy i umiejętnościach uzyskanych na wcześniejszych przedmiotach, pozwalając opanować praktyczne umiejętności zarządzania operacjami logistycznymi

Zakres kursu obejmuje tematykę zajęć z przedmiotu zarządzanie i ekonomia dla kierunku inżynieria środowiska, zawiera dodatkowo materiały uzupełniające z zakresu ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, prawa podatkowego.

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Adam Kristowski, profesor PG; adam.kristowski@pg.edu.pl

kier. Budownictwo, stacjonarne II st., semestr I, zajęcia uzupełniające