Konsultacje w ramach przedmiotów prowadzonych przez Katedrę Konstrukcji Metalowych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i dyplomantów.

Kurs utworzono na potrzebę przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Drogi Szynowe na 5 sem. Kierunku Transport.

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Środowiska, tryb niestacjonarny.

Kurs przeznaczony jest dla III sem. stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Transport.

Automatyka w inżynierii środowiska. II stopień, sem 1,  studia niestacjonarne 2021/22

Wastewater sources and flows
Wastewater characterization based on physical and biodegradation criteria
Preliminary treatment unit operations (screens, grit chambers, primary clarifiers)
Biological processes (suspended growth vs. attached growth, hybrid systems, granular sludge) for wastewater treatment
Principles of biological nutrient removal (nitrification, denitrification, enhanced biological P removal, anammox)
Implementation of biological nutrient removal processes in mainstream and sidestream treatment lines
Secondary clarifiers. Advanced treatment processes (tertiary treatment, physical-chemical treatment)
Sludge handling processes (thickening, anaerobic vs. aerobic digestion, dewatering, energy considerations, P recovery)
Carbon footprint of wastewater treatment plants (new!)
Mathematical models of wastewater treatment processes.
 

Kurs dedykowany studentom kierunku budownictwo, na który studenci mają możliwość konsultacji z prowadzącym.

„Podstawy Inżynierii Ruchu” Budownictwo II stop., sem. 2 koordynator Joanna Wachnicka

Kurs wspomagający pracę nad  pracami dyplomowymi studentów studiów inżynierskich na GIK

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji zaawansowanych prac techniczno- rozwojowych z wykorzystaniem technik fotogrametrii naziemnej, lotniczej oraz teledetekcji satelitarnej.

Nieniszczące Metody Badań Konstrukcji Metalowych  w roku akademickim 2021/22 

Kurs obowiązkowy na II stopniu magisterskich studiów stacjonarnych 

kierunek budownictwo - specjalizacja dyplomowa - Konstrukcje Metalowe
Prowadzący: dr inż. Dariusz Kowalski

Przedmiot: Ochrona antykorozyjna Konstrukcji Metalowych

Przedmiot dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Budownictwo w roku akademickim 2021/22.

Specjalność dyplomowania: Konstrukcje Metalowe

Prowadzący / autor kursu: dr inż. Dariusz Kowalski

cel przedmiotu:

»przekazanie wiedzy o przedsiębiorczości i prowadzeniu działalności gospodarczej w usługach transportowych.
 

zakres tematyczny przedmiotu :

»podstawy teorii przedsiębiorczości;
»specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych na rynku;
»formy organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych;
»zasady zarządzania przedsiębiorstwem transportowym;
»znaczenie marketingu w działalności przedsiębiorstw transportowych;
»struktury organizacyjne przedsiębiorstw transportowych;
»zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach transportowych;
»bariery w rozwoju przedsiębiorczości;
»etyczny wymiar przedsiębiorczości.

W trakcie kursu omawiane są założenia gospodarki wodno-ściekowej w różnych gałęziach przemysłu.

Kurs przeznaczony dla studentów w tym dyplomantów w celach konsultacyjnych w semestrze zimowym 2021/22.

Konsultacje w formie zdalnej dla studentów WILiŚ.  

Słuchacz poznaje podstawy Systemów Informacji Przestrzennej – GIS. Poznaje podstawowe narzędzia analizy wektorowej. Potrafi wykonać wydruk mapy oraz przeprowadzić analizę nasłonecznienia.