Budownictwo, dzienne, semestr 5.

studia stacjonarne, II stopnia, transport, I semestr, I rok

Studia Niestacjonarne,  sem V Budownictwo.

Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne II st., semestr 3

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II st., semestr 2

materiały do zajęć laboratoryjnych na studiach stacjonarnych II stopnia II sem kierunku Transport 

sem. III Transport studia inż.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo w trybie zaocznym.

przedmiot na II semestrze studiów drugiego stopnia kierunku Civil Engineering

Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I st., semestr 1

budownictwo, studia niestacjonarne II st., semestr 3

budownictwo, studia stacjonarne II st., semestr 2

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, III semestr

Civil Engineering, Studia Stacjonarne II Stopień, II semestr

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Metody Doświadczalne w Wytrzymałości Materiałów, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, III semestr.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Dynamika Budowli, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, V semestr.

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Wytrzymałość Materiałów, kierunek Budownictwo, studia stacjonarne I stopnia, III semestr.